TMGN-scans

Alfabetisch op naam van de auteur / redacteur.

 • F.J. van Assen (red.), Een eeuw vrouwenarts (1987)
 • Bernard J.M. Aulbers, Panta rhei. Herinneringen van een huisarts te Delft 1954-1990 (2001)
 • A.I. Bierman, M.J. van Lieburg en D.A. Wittop Koning, Biografische index van Nederlandse apothekers tot 1867 (1992)
 • Petra Drenth, 1898 / 1998 .100 jaar vroedrouwen verenigd (1998)
 • Peter van Hamond, 100 jaar Rotterdamse Tandartsen Vereniging	 (2001)
 • Goffe Jensma & Mart van Lieburg, Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales (2011)
 • Mart van Lieburg (red.), Handleiding voor de beoefening van de geschiedenis der geneeskunde (1981)
 • M.J. van Lieburg, Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen te Rotterdam 1882-[1926] (1982)
 • M.J. van Lieburg, Jelle Banga (1991)
 • M.J. van Lieburg, In het belang van wetenschap en kunst (1999)
 • Mart. van Lieburg, The history of the Sophia Children’s Hospital in Rotterdam (2004)
 • Mart van Lieburg (bew.), Isidore Snapper’s Notes for memoirs 1889-1973 (2004)
 • Mart van Lieburg, Al doende leert men (2006)
 • Mart van Lieburg, Academische prijsvragen (2007)
 • Mart van Lieburg, Gerrit Arie Lindeboom 1905-1986 (2014)
 • M.J. van Lieburg, Het palet van de medisch-historicus (2017)
 • G.A. Lindeboom, Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde (1993)
 • Jacques C. van der Meulen, Helend handwerk (2011)
 • Pieter van Naaldwijck, De paardenvriend (1995)
 • P.G.M.G. Perneel, Het beroepsjournaal van Dr. J.F.Ph. Hers (2000)
 • Hans Pöll, The anaesthetist 1890-1960 (2011)
 • Janneke P. Schermers, Professor dr. J.F. Nuboer (1999)
 • Thom Terlouw, De opkomst van het heilgymnastisch beroep (1991)
 • P. Verhoef, J.W.W. Coebergh, J.J.L. Jacobs, Vijftig jaar Federa (1959-2009) (2012)
 • Henk Visser, Vijftig jaar Kindergeneeskunde (2012)

Canon-scans

Uitgever Hans Groen van uitgeverij DCHG (Haarlem) heeft het Trefpunt toestemming gegeven de Canon-serie die in de jaren 2011-2013 bij zijn uitgeverij verscheen als pdf op de TMGN-website beschikbaar te stellen. Het copyright blijft in handen van DCHG: zonder toestemming van de uitgever mogen de TMGN-scans niet elders worden aangeboden.

 

Aere Perennius (1970-1979)

Aere Perennius was een kwartaalblad dat fungeerde als orgaan van het Medisch-Encyclopedisch Instituut (MEI) van de Vrije Universiteit te Amsterdam in de jaren dat prof.dr. G.A. Lindeboom daar de leiding had. Bij zijn opvolging in 1979 werd deze uitgave niet voortgezet. In het eerste nummer (1/1970) schreef prof. Lindeboom over de doelstelling van het tijdschrift; in het laatste nummer (34/1979) blikte hij terug op de geschiedenis van het MEI en van Aere Perennius.

Artikelen, alfabetisch op auteur

Klik voor volledige inhoudsopgave

‘Chronologische lijst van vroegere congressen’, (1972) nr. 6, januari, 19.
‘Een geslaagde bloedtransfusie in 1851’, (1972) nr. 9, 68-71.
A.M. Geist-Hofman, ‘Iets over Celsus en diens gedachten betreffende rationalisme en empirie’, (1973) nr. 10, 11-14.
A.A.G. Ham, ‘De eerste 'Vrije Universiteit' (1617-19) op de Keizersgracht te Amsterdam [Academy of Samuel Coster]’, (1972) nr. 9, 71-76.
A.A.G. Ham, ‘Het achterhoedegevecht van de Groninger hoogleraar H.W. Middendorp (1843-1918) tegen de tuberkelbacil’, (1974) nr. 14, 14-16.
A.A.G. Ham, ‘Petrus Camper (1722-1789) in conflict met het Bataafsch Genootschap te Rotterdam (1783). Twee brieven van Camper’, (1977) nr. 27, 64-73.
H.L. Houtzager, ‘Delftse figuren rond Reinier de Graaf’, (1973) nr. 11, 36-40.
H.L. Houtzager, ‘Anthonie van Leeuwenhoek 1632-1723. Enkele notities bij de herdenking van zijn 250ste sterfdag’, (1973) nr. 13, 78-82.
H.L. Houtzager, ‘Eclampsie, en de gedachten hierover in de 17e eeuw’, (1974) nr. 16-17, 95-98.
H.L. Houtzager, ‘IJsbrand van Diemerbroeck (1609-1674)’, (1975) nr. 18, nr. 18, 11-16.
H.L. Houtzager, ‘Jurriaen Pool en het portret van Frederik Ruysch’, (1975) nr. 20, 59-64.
H.L. Houtzager, ‘De oorsprong van het begrip keizersnede’, (1976) nr. 24, 67-68.
H.L. Houtzager, ‘Stedelijke reglementen betreffende de verloskundige verzorging in het 17e eeuwse Delft’, (1977) nr. 27, 73-76.
H.L. Houtzager, ‘Uit het verleden van de Delftse anatomie’, (1978) nr. 29/30, 40-45.
H.L. Houtzager, ‘Enkele notities bij een onbekend portret van Jelle Banga’, (1978) nr. 31, 85-87.
C.L. de Jongh, ‘De nomenclatuur van de pokziekte (en de syphilis)’, (1972) nr. 9, 66-68.
A.P.C.H. Knegtel, ‘Iconografie van Laënnec’, (1974) nr. 14, 1-9.
A.P.C.H. Knegtel, ‘Nederlandse medici te Parijs in de achttiende eeuw’, (1977) nr. 27, 53-64.
R.J.C.V. ter Laage, ‘De ontdekking van penicilline - een dubbeltje op zijn kant’, (1973) nr. 13, 69-77.
R.J.C.V. ter Laage, ‘De religieuze afkomst van Moleschott’, (1975) nr. 21, 91-95.
R.J.C.V. ter Laage, ‘De Jan Pieter Heije-herdenking te Abbenes’, (1976) nr. 23, 34-35.
R.J.C.V. ter Laage, ‘Vette voeding en apoplexie. Casuïstiek uit het oude Perzië’, (1978) nr. 29/30, 60.
R.J.C.V. ter Laage, ‘Het medisch curriculum aan de Alexandrijnse school’, (1978) nr. 31, 87-89.
C. de Lange, ‘Onze oogst (Herinneringen en het heden)’, (1978) nr. 29/30, 29-36.
M.J. van Lieburg, ‘Rotterdamse patiënten bij Boerhaave’, (1975) nr. 19, 37-39.
M.J. van Lieburg, ‘De pseudoniem 'Boerhave' in de Camera Obscura van Nicolaas Beets’, (1975) nr. 20, 68-70.
M.J. van Lieburg, ‘De thanato-meter van Nasse’, (1976) nr. 23, 31-34.
M.J. van Lieburg, ‘Johannes Vlackveld, een Haarlems medicus in correspondentie met William Harvey’, (1977) nr. 25, 14-18.
M.J. van Lieburg, ‘Pieter Muys van Holy, een bio-bibliografische schets van een Bontekoejaan’, (1977) nr. 26, 32-39.
M.J. van Lieburg, ‘De schedel van Boerhaave’, (1979) nr. 32, 1-3.
G.A. Lindeboom, ‘Korte geschiedenis van het Instituut [on the Medical-Encyclopaedic Institute of the Free University Amsterdam]’, (1970) nr. 1, 6-15.
G.A. Lindeboom, ‘Dr. D. de Moulin, lector in de historia medicinae’, (1971) nr. 4, 22-26.
G.A. Lindeboom, ‘Janus’, (1974) nr. 14, 17-18.
G.A. Lindeboom, ‘Reinier (Regnerus) de Graaf II - en een valse geschiedbron’, (1975) nr. 18, 16-17.
G.A. Lindeboom, ‘Hippocrates over voortplanting en embryologie’, (1975) nr. 20, 66-68.
G.A. Lindeboom, ‘Ex ovo omnia - omne vivum ex ovo’, (1975) nr. 21, 96-97.
G.A. Lindeboom, ‘Hart en hartziekten in de Bijbel’, (1976) nr. 23, 40-42.
G.A. Lindeboom, ‘Surgeons and physicians in seventeenth century Amsterdam’, (1976) nr. 24, 69-74.
G.A. Lindeboom, ‘Een briefje van Jan Pieter Heije’, (1977) nr. 26, 39-43.
G.A. Lindeboom, ‘Loodvergiftiging in het oude Pompeji?’, (1977) nr. 27, 90.
G.A. Lindeboom, ‘Heeft H.D. Gaubius in 1778 bauxiet in handen gehad?’, (1979) nr. 32, 9-12.
G.A. Lindeboom, ‘Twee medisch-historische octogenarii (E. Ashworth Underwood en W. Pagel)’, (1979) nr. 33, 42-45.
G.A. Lindeboom, ‘Terugblik [the history of the 'Medisch-Encyclopaedisch Instituut' of the Free University in Amsterdam]’, (1979) nr. 34, 47-58.
G.A. Lindeboom, ‘Medische faculteiten en stedelijke doctoren’, (1979) nr. 34, 77-80.
A.M. Luyendijk-Elshout, ‘In memoriam Prof. Dr. Johan Dankmeijer, 26 oktober 1907 - 12 september 1973’, (1974) nr. 14, 21-23.
A.M. Luyendijk-Elshout, ‘Edinburgh and medicine. Exhibition in The Royal Scottish Museum Edinburgh 1976’, (1977) nr. 25, 19-21.
R. Maas, ‘De muskusstrijd te Goes in de jaren 1612-1614’, (1977) nr. 25, 9-14.
J. Masereeuw, ‘Johannes Monnikhoff en zijn breukbehandeling’, (1979) nr. 33, 23-32.
J.V. Meininger, ‘Medici in de vriendenkring van Spinoza I, II en III’, (1972) nr. 8, 44-51; nr. 10 (1973) 1-10 en nr. 12 (1973) 45-56.
J.V. Meininger, ‘De begrippen orgaan en organisch in de geschiedenis der geneeskunde, I:’, (1973) nr. 11, 25-35 en nr. 15 (1974) 31-43.
J.V. Meininger, ‘De 'Academia Leopoldina' en haar Nederlandse leden uit de 17e en 18e eeuw’, (1975) nr. 19, 27-37.
J.V. Meininger, ‘Medici in de vriendenkring van Spinoza IV (1e deel). Franciscus van den Enden, leermeester van Spinoza’, (1975) nr. 21, 77-91.
J.V. Meininger, ‘Medici in de vriendenkring van Spinoza IV (2e deel). De laatste jaren in Frankrijk (van Van den Enden)’, (1976) nr. 24, 51-66.
J.V. Meininger, ‘Het onderwijs in de geneeskunde aan de Hohe Karlsschule te Stuttgart’, (1978) nr. 31, 75-84.
J.V. Meininger, ‘Paul Ehrlich (1854-1915) en het Salvarsan’, (1979) nr. 32, 4-9; nr. 33 (1979) 32-41; nr. 34 (1979) 59.
D. de Moulin, ‘De historia medicina in de Verenigde Staten’, (1970) nr. 2, 21-40.
H.J.E. Palm, ‘Het dokterskoetsje in Amsterdam. Stedelijk toezicht op het rijden met karossen’, (1975) nr. 20, 71-72.
H.J.E. Palm, ‘Twee Amsterdamse hortuspenningen en hun oorspronkelijke eigenaars [Frederik Hendrik Diemont and Gerardus Johannes van Houten]’, (1976) nr. 22, 14-19.
P.W. van der Pas, Leeuwenhoeckiana. I. Leeuwenhoeck's correspondence at the Royal Society’, (1975) nr. 18, 3-11.
P.W. van der Pas, Dr. Abraham Schierbeek (1887-1974) ter gedachtenis’, (1975) nr. 19, 39-41.
P.W. van der Pas, Leeuwenhoeckiana. II. On the dedication of Leeuwenhoeck's Send-Brieven’, (1975) nr. 20, 53-58.
P.W. van der Pas, ‘Leeuwenhoeckiana. III. On the portraits of Leeuwenhoeck, with a description of an unrecorded portrait’, (1976) nr. 22, 1-9.
P.W. van der Pas, ‘Leeuwenhoeckiana. IV. Jan Goeree's Leeuwenhoeck portrait’, (1976) nr. 23, 25-31.
D.J.B. Ringoir, ‘Het begrip Urachus. Een historische inleiding’, (1971) nr. 5, 58.
D.J.B. Ringoir, ‘Maatschappij tot Redding van Drenkelingen’, (1974) nr. 16-17, 63-76.
D.J.B. Ringoir, ‘De Administratieboeken (1696-1708) van Pieter Turcq, chirurgijn te Dinteloord’, (1978) nr. 29/30, 37-40.
P.H. Ringoir, ‘Amsterdamse chirurgijns in 1742’, (1974) nr. 16-17, 77-94.
C. Sleeswijk, ‘Reindert Sleeswijk. Eén van de laatste chirurgijns te Amsterdam’, (1978) nr. 29/30, 46-48.
P. Smit, ‘Johannes Steudel en zijn betekenis voor de geschiedenis der geneeskunde’, (1974) nr. 15, 44-49.
F.A. Stemvers, ‘Promoties van Amsterdamse joodse artsen aan Nederlandse universiteiten gedurende de 17e en 18e eeuw’, (1979) nr. 34, 70-77.
J.H. Sypkens Smit, ‘Een consult van Professor Matthias van Geuns te Nieuwkoop’, (1977) nr. 26, 29-32.
J.P.W. van der Veen, ‘Het geslacht Baart de la Faille’, (1974) nr. 16-17, 99-103.
C.M. Verkroost, ‘Een vroeg negentiende-eeuws hoogleraar in de medische encyclopaedie, Jacob Vosmaer’, (1972) nr. 7, 29-31.
C.M. Verkroost, ‘De dichter Slauerhoff als medicus’, (1973) nr. 12, 57-65.
C.M. Verkroost, ‘De Delftsche wonderdokter [novel of A.L.G. Bosboom-Toussaint] - Jacob Janszoon Graswinckel’, (1974) nr. 14, 10-13.
C.M. Verkroost, ‘Een professor in de heelkunde (J.E. van Iterson) en zijn bibliotheek’, (1976) nr. 22, 9-13.
C.M. Verkroost, ‘Job Baster (1711-1775) herdacht’, (1977) nr. 26, 43-45.
C.M. Verkroost en H.L. Houtzager, ‘Jan Cornelis de Man. 20-9-1818 Middelburg 2-6-1909’, (1978) nr. 28, 4-9.
J.G. Vugs, ‘In memoriam Gustav Scherz (1895-1971)’, 4 (1971) 28-29.
J.G. Vugs, ‘Niels Stensen in Holland’, (1971) nr. 5, 44-57.

Scans

 • nr. 1, 1970
 • nr. 2, 1970
 • nr. 3, 1971
 • nr. 4, 1971
 • nr. 5, 1971
 • nr. 6, 1972
 • nr. 7, 1972
 • nr. 8, 1972
 • nr. 9, 1972
 • nr. 10, 1973
 • nr. 11, 1973
 • nr. 12, 1973
 • nr. 13, 1973
 • nr. 14, 1974
 • nr. 15, 1974
 • nr. 17, 1974
 • nr. 18, 1975
 • nr. 19, 1975
 • nr. 20, 1975
 • nr. 21, 1975
 • nr. 22 1976
 • nr. 23, 1976
 • nr. 24, 1976
 • nr. 25, 1977
 • nr. 26, 1977
 • nr. 27, 1977
 • nr. 28, 1978
 • nr. 29-30, 1978
 • nr. 31, 1978
 • nr. 32, 1979
 • nr. 33, 1979
 • nr. 34, 1979

 

Steun ons met een DONATIE