Over ons

Het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland is een kennis-, documentatie- en erfgoedcentrum dat fungeert als platform voor het niet-universitaire onderzoek van de geschiedenis van de geneeskunde, gezondheidszorg, verpleegkunde, farmacie, tandheelkunde en paramedische vakken.

 • De gebouwen van het Trefpunt aan het Foksdiep 2-10.
 • Plattegronden (link)

Geschiedenis

De geschiedenis van het Trefpunt begint in 2003 wanneer in overleg met het ErasmusMC het pand aan het Foksdiep 8 wordt gekocht. Deze bedrijfsunit was bestemd voor het onderbrengen van de vakbibliotheek van Mart van Lieburg en van een selectie uit de boeken- en tijdschriften die door de Medische Bibliotheek van het ErasmusMC werden afgestoten.

Lees meer In 2011 kocht mevrouw Annette Bierman de naastgelegen unit (Foksdiep 6) voor het onderbrengen van farmaceutisch erfgoed. De aankoop van Foksdiep 4, mogelijk gemaakt door de Stichting Ondersteuningsfonds, en de oprichting van de Stichting Centrum Medisch Erfgoed betekende in 2013 het begin van een nieuwe periode. In 2016 werd een overeenkomst gesloten met de Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit voor de inrichting van het hoekpand Foksdiep 2. Twee jaar later kreeg het Trefpunt zijn vijfde bedrijfsunit (Foksdiep 10) waarin de benedenetage is bestemd voor de opslag van archieven en de bovenetage wordt gebruikt als Historiekamer van de KNMG.

Het Trefpunt: media en bezoekers

 • Reportages, interviews, tv-opnames en persberichten
 • Bijzondere bezoekers van het Trefpunt

Trefpunt-zaken

 • Het Trefpunt is een prima vergaderlocatie voor 40 (colloquiumzaal), 10 (historiekamer) en 6 (vergaderkamer) personen. Er zijn faciliteiten voor audiovisuele presentatie, livestream en videovergaderen. Het gebouw heeft een traplift. Informeer bij de TMGN-office manager.
 • Voor de bedrijfsvoering van het Trefpunt is een goede relatie met lokale ondernemers belangrijk. Indirect dragen zij bij tot het succes van de onderneming aan het Foksdiep 2-10. Bijzondere vermelding verdienen Anton Mulder (Auto Mulder Urk bv) en zijn twee ponies die ervoor zorgen dat het gras op het terrein op duurzame wijze wordt gemaaid.
 • Voor de logistiek van de catering was een tweede koffie- (en thee-, etc.) automaat een langgekoesterde wens. De Stichting 'Willem Hoekstra Fonds' maakte deze aanschaf mogelijk!

Het kalenderjaar wordt in het Trefpunt traditioneel afgesloten met een 'Kerstlunch'. In 2019 werd de bijeenkomst opgeluisterd met een voordracht van Jaap de Bakker en een optreden van een delegatie van het Mannenkoor Crescendo (link). In coronatijd bleef deze bijeenkomst beperkt tot een livestream van drie presentaties: Ger van de Werf en André Weel verhaalden over hun passie voor de Gregoriaanse zang, terwijl Fons Ypma de geboorte van ‘ageing’ Santa Claus en het historisch spoor van de voorhuid van Jezus tot onderwerp koos. Frits Schuitemaker gaf een terugblik op 2021 (link).

Bestuurlijke organisatie

Het 'Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland' wordt beheerd door een drietal stichtingen.

(1) Stichting Centrum Medisch-Historische Documentatie en Medisch Erfgoed (SCME)

 • De SCME beheert de panden aan het Foksdiep 4, 8 en 10. De Stichting werd bij notariële actie opgericht op 27 juni 2013.
  Doel van de Stichting Doel van de Stichting is: "(a) de exploitatie en het beheer van een opstal waarin medisch-historische documentatie en medisch erfgoed wordt ondergebracht ten behoeve van historisch onderzoek en dat kan dienen als atelier voor medisch historisch onderzoek en trefpunt van belangstellenden in de geschiedenis van de geneeskunde en gezondheidszorg; (b) beheer over en instandhouding van de collectie; (c) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn"....
  Het bestuur van de SCME wordt ondersteund door een Raad van Advies. De SCME heeft gebruikersovereenkomsten met verschillende instellingen en organisaties (zie: gebruikers). Zetel van de Stichting: Gemeente Urk. IBAN: NL79INGB0006084281 t.n.v. SCME. BTW-nummer: NL852945231B01; KvK nummer: 58248358. Bezoekadres: Foksdiep 4, 8321MK Urk. E-mailadres Trefpunt: info@tmgn.nl.

Financiën

Het Trefpunt is voor zijn activiteiten afhankelijk van donaties en andere vormen van financiële steun vanuit een brede achterban en de kring van Vrienden van het Trefpunt. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft het Trefpunt belangrijke financiële steun geboden. De ingrijpende veranderingen die nodig waren om het Trefpunt 'corona-proof' te maken zijn mogelijk gemaakt door giften vanuit de vriendenkring van het Trefpunt.
Beloningsbeleid: Alle werkzaamheden van bestuursleden en beheerder geschieden zonder beloning. De Stichting werkt strikt op low-budget basis met hulp van enthousiaste ‘vrienden’ als vrijwilligers.
Ter ondersteuning van het (niet-universitaire) medisch-historische onderzoek dat binnen het Trefpunt wordt uitgevoerd, beschikt de SCME  over een studiefonds, het Paletfonds geheten. Dankzij de Culturele ANBI status zijn de giften fiscaal gunstig aftrekbaar.

 • De oogarts Henk Punt heeft voor de uitvoering van zijn ambitieuze project over de geschiedenis van de medische faculteit te Leiden het Trefpunt als partner gekozen. Daarvoor is bij het Trefpunt het ‘Hendrik Punt Fonds’ gevestigd.

Jaarrekeningen
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
ANBI-formulier (publicatieplicht): SCME-standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib (juni 2022).

Meerjarenbeleidsplannen
2014-2019, 2019-2024.

(2) Stichting Farmaceutisch Erfgoed (SFE) / KNMP, werkgroep Geschiedenis Farmacie

 • De stichting beheert het pand Foksdiep 6, bestemd voor de farmaceutische en farmaceutisch-historische bibliotheek en het farmaceutisch erfgoed. De bijzonderheden over de stichting zijn te vinden op hun website.

(3) Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit (SHVB)

 • De stichting beheert het pand Foksdiep 2, bestemd voor de verpleegkundige en verpleegkundig-historische bibliotheek en het verpleegkundig erfgoed. De bijzonderheden over de stichting zijn te vinden op hun website.

Beheer

 • Mart van Lieburg
  Mart (M.J.) van Lieburg
  emeritus hoogleraar medische geschiedenis
 • Eline van Lieburg
  Eline (E.) van Lieburg
  office manager

Bestuur SCME

 • Rob Barnasconi
  Rob (R.L.V.M.) Barnasconi
  tandarts, oud-voorzitter KNMT, partner bij VvAA
 • Frits Schuitemaker
  Frits (F.J.) Schuitemaker
  internist-intensivist
 • Monique Theunissen
  Monique (M.A.J.) Theunissen
  senior adviseur VvAA Kennismanagement en Netwerken
 • Anno van der Tol
  Anno (A.) van der Tol
  chirurg niet praktiserend
 • Louis Verschoor
  Louis (L.) Verschoor
  internist niet praktiserend
 • André Weel
  André (A.N.H.) Weel
  bedrijfsarts en epidemioloog
 • Maaike Wijnen
  Maaike (M.) Wijnen
  projectmanager Bijzondere Collecties UB Utrecht

Raad van Advies

 • Theo van Berkestijn
  Theo (Th.M.G.) van Berkestijn
  huisarts niet praktiserend, oud-secretaris-generaal KNMG
 • Frank Keverling Buisman
  Frank (F.) Keverling Buisman
  lid Raad van Advies

Curatoren

Zie voor de namen en de vakgebieden die zij beheren de lijst in de rubriek curatoren.

Vrijwilligers SCME

 • Margit Boer-Meisel
  Margit (M.E.) Boer-Meisel
  vrouwenarts niet praktiserend
 • Gerda ten Cate
  Gerda (G.) ten Cate
  oud-medewerker medische bibliotheek
 • Ernst Koppejan
  Ernst (E.H.) Koppejan
  neuroloog niet praktiserend
 • Joan van Lookeren Campagne
  Joan (J.G.) van Lookeren Campagne
  kinderarts niet praktiserend
 • Dries van der Meulen
  Dries (A.J.) van der Meulen
  gynaecoloog niet praktiserend
 • Wim Mulder
  Wim (W.) Mulder
  oud museumconservator
 • Jan Nassy
  Jan (J.J.) Nassy
  arts niet praktiserend
 • Eric Prins
  Eric (M.E.F.) Prins
  patholoog
 • Gert Prins
  Gert (G.P.C.) Prins
  huisarts niet praktiserend
 • Leen Quak
  Leen (L.A.) Quak
  specialist ouderengeneeskunde niet praktiserend
 • Arie Ruitenbeek
  Arie (A.) Ruitenbeek
  arts niet praktiserend
 • Frits Schuitemaker
  Frits (F.J.) Schuitemaker
  internist-intensivist
 • Marga Spil
  Marga (M.H.C.) Spil
  historisch onderzoeker
 • Gert-Jan van der Struys
  Gert-Jan (G.J.) van der Struys
  huisarts niet praktiserend
 • Louis Verschoor
  Louis (L.) Verschoor
  internist niet praktiserend
 • Rob Versteeg
  Rob (R.) Versteeg
  huisarts niet praktiserend

Vrijwilligers SFE

 • Jard Baljet
  Jard (G.M.) Baljet
  apotheker niet praktiserend
 • Anke Baljet
  Anke (A.) Baljet
  archeologe
 • René Maassen
  René (R.) Maassen
  apotheker niet praktiserend
 • Wim Rakhorst
  Wim (W.) Rakhorst
  apotheker niet praktiserend
 • Tanya Rakhorst
  Tanya (T.) Rakhorst
  bibliothecaresse
 • Trudy Vos
  Trudy (T.) Vos
  apothekersassistente / laborante niet praktiserend
 • Peter Wittop-Koning
  Peter (P.A.) Wittop-Koning
  apotheker niet praktiserend

Vrijwilligers SGF

 • Ron Allard
  Ron (R.H.) Allard
  fysiotherapeut niet praktiserend
 • Co van Dee
  Co (N.H.) van Dee
  fysiotherapeut niet praktiserend
 • Rob Karstens
  Rob (R.F.) Karstens
  fysiotherapeut niet praktiserend
 • Hendrik Kok
  Hendrik (H.J.) Kok
  kinderfysiotherapeut niet praktiserend
 • Eli Kuijper
  Eli (E.B.) Kuijper
  kinderfysiotherapeut niet praktiserend
 • Ronald Valk
  Ronald (R.) Valk
  geriatriefysiotherapeut niet praktiserend

Vrijwilligers SHVB

 • Ida van Deth-Ruys
  Ida () van Deth-Ruys
 • Nienke Hemmes
  Nienke () Hemmes
 • Anke Katsman
  Anke () Katsman
  klinisch-chemisch analiste
 • Ria Kornet-van Leeuwen
  Ria () Kornet-van Leeuwen
 • Joke Maat
  Joke () Maat
  verpleegkundige
 • Carolien Miete
  Carolien () Miete
 • Clara Quarles van Ufford
  Clara () Quarles van Ufford
  oud-verpleegkundige
 • Marianne Rosenberg
  Marianne () Rosenberg
  verpleegkundige
 • Jolieke Schroot
  Jolieke (J.) Schroot
 • Cecile aan de Stegge
  Cecile (G.J.C.) aan de Stegge
  historica-verpleegkundige
 • Emmy Suurbeek
  Emmy () Suurbeek
  verpleegkundige

Privacyverklaring

De SCME heeft een Privacyverklaring TMGN opgesteld.

Cookieverklaring

Deze website plaatst privacyvriendelijke cookies van Twitter en Google Analytics.

 

Steun ons met een DONATIE