CatalogusDeze catalogus is opzettelijk eenvoudig gehouden. De beschrijvingen beperken zich tot de vermelding van de auteur, titel, jaar van uitgave en de locatie in het Trefpunt. Volledige bibliografische beschrijvingen vindt men in WorldCat en LibraryThing, waarnaar zoveel mogelijk via een link wordt verwezen.
Om de toegankelijkheid van het boekenbezit van het Trefpunt te verhogen is een zoekveld toegevoegd voor trefwoorden. Ook kan men selecteren op één onderdeel van de collectie i.c. op locatie.
Het zoekresultaat bestaat uit de opgave van auteur en titel, gesorteerd op jaar van verschijning, met opgave van de vindplaats in het Trefpunt.
De catalogus van de boekerij van de Stichting Farmaceutisch Erfgoed (Foksdiep 6) is te vinden op hun website.

❗ AAN DE CATALOGUS EN DE OPBOUW VAN DEZE PAGINA WORDT NOG GEWERKT ...

Zoekformulier

In plaats van een vreemd teken kan een laag streepje '_' gebruikt worden.

Selecteer de locatie

Zoekresultaat

Steun ons met een DONATIE