Het Trefpunt in de media


Trefpunt in de media

Omroep Flevoland

 • In het voorjaar van 2018 maakte Omroep Flevoland van het Trefpunt een tv-reportage die in vier afleveringen werd uitgezonden.
 • Mart van Lieburg in de Colloquiumzaal
 • Mart van Lieburg (li) en de anesthesioloog Laura Krikken (re)
 • Gezicht op de SHVB-collectie
 • Oud-hoogleraar Kees Graamans bij de KNO-collectie
 • Peter Wittop Koning (li) en Wim Rakhorst (re)

Mart van Lieburg (1)

 • (1) 23 augustus 2023: Mart van Lieburg, Openingsinterview. Over de bibliotheekfunctie van het Trefpunt.

René Maassen

 • (2) 6 september 2023: René Maassen, Over de komst van de Penicilline naar Nederland.

Frits Schuitemaker

 • (3) 20 september 2023: Frits Schuitemaker, Een prepareermicroscoop en de komst van de malariamug.

Jan Nassy

 • (4) 4 oktober 2023: Jan Nassy, Over de geschiedenis van de borstkijker.

Anno van der Tol

 • (5) 18 oktober 2023: Anno van der Tol, Over de klem van Schoemaker.

Ron Allard

 • (6) 1 november 2023: Ron Allard, Over de rode lamp (Philips Infraphil).

Marga Spil

 • (7) 15 november 2023: Marga Spil, Over het gebruik van lijken in het anatomisch (en chirurgisch) onderwijs.
  Meer weten? Zie de presentatie (link) en de publicatie (link) van Marga Spil over dit onderwerp.

Wim Rakhorst

 • (8) 29 november 2023: Wim Rakhorst, Over de Eenhoorn.

André Weel

 • (9) 13 december 2023: André Weel, Over het (brandweer)masker in de Arbeidsgeneeskunde.

Eric Prins

 • Op 23 november 2023 gaf Eric Prins een toelichting op de komende veiling van een microscoop van Antoni van Leeuwenhoek.

Erik Jan Tjalsma

 • Op 24 januari 2024 gaf Erik Jan Tjalsma een toelichting op de kunst van het aderlaten in de diergeneeskunde.
  Zie ook de presentatie in het Trefpunt, voorafgaand aan deze uitzending (link).

Eli Kuijpers

 • Op 7 februari 2024 vertelde Eli Kuijpers over de geschiedenis van de 'Schwachfussleiter'.

Esther Kavelaar

 • Op 21 februari 2024 vertelde Esther Kavelaars over de betekenis van de thuisbevalling in de Nederlandse geschiedenis.

Ida van Deth

 • Op 6 maart 2024 vertelde Ida van Deth het gebruik van sanitaire middelen in de verpleging.

Ronald Valk

 • Op 20 maart 2024 vertelde Ronald Valk over de geschiedenis van de hamer van Mezger.

Mart van Lieburg (2)

 • Op 3 april 2024 vertelde Mart van Lieburg over het vaccinatie-register (1806-1865) van de Franeker medicus Jelle Banga.

Frits Schuitemaker (2)

 • Op 1 mei 2024 vertelde Frits Schuitemaker over de injectienaald.

Wim Rakhorst (2)

 • Op 15 mei 2024 vertelde Wim Rakhorst over de Epi-pen.

Marga Spil (2)

 • Op 29 mei vertelde Marga Spil over het stoma.

Mark Vierhout

 • Op 12 juni vertelde Mark Vierhout over de verlostang.

NPO

 • Documentaireserie 'Anatomische les met Ria Bremer' van AVROTROS, uitgezonden vanaf 19 februari 2017.
 • Documentaire 'Op Urk kun je zien hoe artsen vroeger werkten, om te leren hoe het niet meer moet' in EenVandaag op 26 juli 2019. Voor de video klik hier.

VVAA

 • Op 24 november 2023 werden in het Trefpunt op de locatie van de SFE (F6) opnames gemaakt voor de historische introductie van de jubileumfilm VvAA 100 jaar : 'Leve de zorgprofessional!'. Peter van Hamond had daar de rol van tandarts, Erik Jan Tjalsma van dierenarts en Jan Nassy van apotheekhoudend huisarts. Het resultaat is een 30 seconden durende opname die de VvAA in historisch perspectief moet plaatsen.

Tijdschriften

 • Artikel 'Hoeders van het medisch erfgoed' in Arts en Auto op 2 januari 2014.
 • Journalist Jasper Monster doet in het Erasmus Magazine verslag van het bezoek van de studenten Klinische Technologie aan het Trefpunt op 9 april 2019: 'Waarom de medische geschiedenis van Rotterdam in een loods op Urk staat'.

Dagbladen

 • In de Leeuwarder Courant van 30 januari 2021 presenteerden Ida van Deth (li) en Christel Laval (re) de collectie van de SHVB (Foksdiep 2).

Overige

 • Met de presentatie van de bundel Onrust op Urk vierde het Trefpunt op 1 juli 2021 het einde van de lockdown. In  de veeertig columns in deze bundel geeft André Weel zicht op de medische wereld en medische geschiedenis. Met ernst en luim. In juli 2023 verscheen de tweede druk (te bestellen bij de auteur).
 • Bij de oratie van Inez de Beaufort (Medische Ethiek) verscheen in 1992 Een krant op donderdag. Eenmalige uitgave. April 2024. Achttien collega's blikten daarin vooruit op medische wereld anno 2024. Een groot medisch-ethisch congres op Urk lag in dat verschiet, met op de agenda de 'Prof. Dr. G. de Vries Lezing' (link). Zie de uitgave van deze krant in het TMGN-cahier nr. 8.