Boekpresentaties

Geplaatst in chronologische volgorde (oud-nieuw) van de presentaties

Hittjo Kruyswijk

 • boekpresentatie Hittjo Kruyswijk
 • Hittjo Kruyswijk, Gek, niet ziek? Lucas Lindeboom, Abraham Kuyper en de stichting van gereformeerde ziekenhuizen in Nederland (1880-1940) (Amsterdam 2020). Donum Reeks.

Rob van der Peet

 • boekpresentatie Rob van der Peet
 • Rob van der Peet, Van verpleegster tot verpleegkundige. Honderd jaar wet- en regelgeving in de verpleging 192-2021 (z.pl. 2021). ISBN 9789403619545.

Erik Jan Tjalsma

 • boekpresentatie Erik Jan Tjalsma
 • Erik Jan Tjalsma, Van Remedien tegen de Siekte onder de Paarden en Hoornbeesten tot Veterinary Dermo-Cosmetics (Leeuwarden 2021). ISBN 9789492033253.

Louw Feenstra

 • boekpresentatie Louw Feenstra
 • Louw Feenstra, In de vingers. Filosofie van de vaardigheid (Amsterdam: Boom, 2021). ISBN 9789024436743.

Mely van Malenstein

 • boekpresentatie Mely van Malenstein
 • Mely van Malenstein, De geplaagde stad. Spaanse griep, pokken en cholera in Gorinchem, (Gorinchem: Historische Vereniging Oud-Gorcum, 2020).

André Weel

Erik Jan Tjalsma

 • boekpresentatie Erik Jan Tjalsma
 • Gijs Jonkers, Peter Koolmees en Erik Jan Tjalsma, Leven en werk van Gerrit de Hoog (1784 1812). De eerste gepromoveerde veearts van Nederland (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022).

Willem Molle

 • boekpresentatie Willem Molle
 • Willem Molle, Het professionele tijdschrift in de transitie van de Nederlandse maatschappij, 1850-2020 (Amsterdam: AUP Wetenschappelijk, 2022). ISBN 9789463726979.

André Weel en Gerda Jekel

 • boekpresentatie André Weel en Gerda Jekel
 • De  multidisciplinaire stichting ICOMH-IFOH, voornamelijk bestaande uit psychologen en bedrijfsartsen, werkte veertig jaar lang intensief aan dit thema. De resultaten zijn gebundeld in een boek dat de geschiedenis van ICOMH-IFOH beschrijft en dat toegang geeft tot alle relevante documenten. Tijdens de boekpresentatie spraken Cees Helms ('Welcome to the former IFOH-members') en André Weel ('IFOH's Heritage: a presentation'), Aan het slot passeerde de formele liquidatie van de IFOH door Mary Manolias en Cees Helms. A. Weel en G. Jekel, ICOMH-IFOH. Mental health at work 1964-2005 (2022).

Marga Spil

 • boekpresentatie Marga Spil
 • Jarenlang zocht Marga Spil in archieven naar de lijkenvoorziening van de universiteiten in Leiden en Utrecht. Het resultaat is nu verschenen in de reeks TMGN-cahiers. De presentatie wordt ingeleid door Jan Nassy.
  M. Spil, Lijkennood. Lijkenvoorziening van de universiteiten in Leiden en Utrecht 1840-1900 (Urk: TMGN, 2022). 78 pp. ISBN 978-90-831338-5-0X.

Stephen Snelders

 • boekpresentatie Stephen Snelders
 • Met zijn studie over de geschiedenis van de drugssmokkel begeeft de wetenschapshistoricus Stephen Snelders zich op de grensvlakken van de cultuur-, farmacie- en medische geschiedenis.
  Stephen Snelders, Drugsmokkelland. Hoe Nederland een paradijs voor drugshandel werd. Een geschiedenis van de afgelopen honderd jaar (Zutphen: Walburg Pers, 2022). ISBN 9789462498679.

Wim Rakhorst (c.s.)

 • boekpresentatie Receptenboek Bourtange
 • In de collectie van het Trefpunt bevindt zich het receptenboek van Bernardus Middendorp uit Bourtange (1695). Het manuscript is nu uitgegeven in de serie TMGN-cahiers. Een rijke bron over de behandeling van burgers, soldaten, zwangere vrouwen en paarden. Wim Rakhorst verzorgt de presentatie.
  Mart van Lieburg, Wim Mulder en Wim Rakhorst, Het receptenboek (1695) van Bernardus Middendorp, chirurgijn te Bourtange (Urk: TMGN, 2023). 70pp, ISBN 9789083133912.

Adriaan van Es & Nicolaas-John van Nieuwenhuysen

 • boekpresentatie Adriaan van Es
 • Nicolaas van Nieuwenhuysen was een bekwaam en gerespecteerd chirurg. Hij koos in mei 1940 de kant van de Duitsers en ontpopte zich als een bijzonder hardvochtige arts in kamp Amersfoort. Over hem schreven Adriaan van Es en Arjeh Kalmann een boek waarin tal van morele en medisch-ethische kwesties aan de orde komen. Mede gepresenteerd door Nicolaas-John van Nieuwenhuysen, kleinzoon van de hoofdpersoon van het boek.
  Adriaan van Es en Arjeh Kalmann, 'Maar ik ben geen schooier'. Nico van Nieuwenhuysen, Arts in Kamp Amersfoort en aan het Oostfront (Almere: Uitgeverij Verbum, 2023) 354 pp. ISBN 978-94-930286-3-0.

Anno van der Tol

 • boekpresentatie Anno van der Tol
 • In de jaren 2015-2022 organiseerde Anno van der Tol in het Trefpunt zeven witness seminars en sprak hij met 49 hoofdrolspelers over de ontwikkeling van hun chirurgische specialisme. In dit boek, een TMGN-uitgave, doet hij verslag.
  Anno van der Tol, Chirurgisch frontwerk. Terugblikken op de ontwikkeling van de Nederlandse chirurgie. Kinderchirurgie - Hartchirurgie -  Brandwondenbehandeling - Vaatchirurgie - Chirurgische oncologie - Traumachirurgie - Gastro-intestinale chirurgie (Urk: Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland, 2023). ISBN 9789083133867.
 • boekpresentatie reacties op Chirurgisch frontwerk
 • Na de presentatie gaf een drietal deelnemers (Han Boxma, Peter Kitslaar, Bin Kroon) een terugblik op de witness seminars waarvan zij 'expert in the field' waren.

Mart van Lieburg

 • boekpresentatie Mart van Lieburg
 • Onder de titel Dichten is willen leven wordt de levensloop beschreven van de Joodse neuroloog Abraham Gans: zenuwarts in Indië, gestichtsarts in 'Meerenberg', lector Neurologie te Leiden, via de tragische bezettingsjaren met gevangenschap en onderduik, naar een nieuw bestaan als 'profetisch psychotherapeut'. Zijn gedachten over God en wereld bracht Gans in fraai proza en rijke poëzie onder woorden.
  Mart van Lieburg, Dichten is willen leven. De neuroloog Abraham Gans (1885-1971) (Urk: TMGN, 2023). 426pp, ISBN 97890831339.

Hajo Wildschut & Marjanke Spanjers

 • boekpresentatie Hajo Wildschut en Marjanke Spanjer
 • In Over Tijd belichten Hajo Wildschut en Marjanke Spanjers op een kritische en wetenschappelijk-verantwoorde wijze de belangwekkende medisch-technologische en organisatorische verworvenheden in de naoorlogse geboortezorg in Nederland.
  Hajo Wildschut en Marjanke Spanjer, Over tijd. Knelpunten in de naoorlogse geboortezorg (Rotterdam: 20/10 Uitgevers, 2022). ISBN 9789490951733.

Cor Spreeuwenberg

 • boekpresentatie Cor Spreeuwenberg
 • De emeritus hoogleraar Cor Spreeuwenberg, goed bekend als oud-hoofdredacteur van Medisch Contact, beschrijft in dit boek aan de hand van vele interviews de ontwikkeling van de stervenshulp in de jaren 1980-2020.
  Cor Spreeuwenberg, Huisartsen over hun zorg voor mensen in de laatste levensfase. Veranderingen tussen 1980 en 2020 (Urk: TMGN, 2023). ISBN  789083133898.

Matthé Burger

 • boekpresentatie Matthé Burger
 • Tot ver in de 19e eeuw werd bij allerlei lichamelijke en geestelijke problemen van vrouwen gedacht aan een afwijking van de geslachtsorganen. Rond 1875 diende zich een nieuwe behandeling aan: de verwijdering van eierstokken, vleesbomen of baarmoeder. Matthé Burger beschreef deze ontwikkeling in zijn boek Pijn, bloedverlies en hysterie.
  Matthé Burger, Pijn, bloedverlies en hysterie. Een geschiedenis van de gynaecologie (Utrecht: Eburon, 2023). ISBN 9789463014373.

Rob Back

 • boekpresentatie Cor Spreeuwenberg
 • De emeritus hoogleraar Rob Back beschreef het leven en werk van Prof. Dr. Jacob Roos, slachtoffer van de Holocaust.
  Rob Back, Leven en werk van dierenarts prof. dr. Jacob Roos (1887-1942). Slachtoffer van de Holocaust (Utrecht 2023).

Bertus Mulder

 • boekpresentatie Bertus Mulder
 • De sociaal-historicus Bertus Mulder beschreef het leven en werk van Fokje Pasma (1865-1956), boerin, vroedvrouw, muze van Pieter Jelles Troelstra .
  Bertus. Mulder, Fokje Pasma (1865-1956). Boerin, vroedvrouw, muze van Pieter Jelles Troelstra (Gorredijk: Uitgeverij Noordboek. 2022). ISBN 9789056158958.