Vijftig jaar Federa 1959-2009 (2012)


Onder de titel: P. Verhoef, J.W.W. Coebergh, J.J.L. Jacobs (red.), Vijftig jaar Federa (1959-2009). Een beknopte geschiedenis en vooruitblik van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (Rotterdam: Erasmus Publishing; ISBN 978-90-5235-213-8) verscheen in 2012 op initiatief van Jan-Willem Coebergh het gedenkboek waarin een halve eeuw (1959-2009) geschiedenis van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (Federa) is beschreven. Peter Verhoef nam hiervan het historische deel voor zijn rekening.

De inhoud van dit gedenkboek wordt hier, verkaveld over vier documenten, beschikbaar gesteld.

(I) Vijftig jaar Federa. Raamwerk van de boekuitgave (met personenregister).

(II) Peter Verhoef, Een beknopte geschiedenis van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen.

(III) J.W.W. Coebergh, J.J.L. Jacobs, A.J. Edwards van Muijen, J.M. Fentener van Vlissingen en E. van Leeuwen (red.), Kennisdeling en regelneming in de medische wetenschap.

(IV) Wetenschappelijke Verenigingen. Medisch-wetenschappelijke verenigingen blikken terug op de periode 1959-2012 en vooruit.

In het TMGN-antiquariaat zijn nog enkele exemplaren van het boek beschikbaar.

Steun ons met een DONATIE