Handleiding Medische Geschiedenis

 

 

M.J. van Lieburg, 'Vooraf', in: idem (red.),  Handleiding voor de beoefening van de Geschiedenis der Geneeskunde (Amsterdam 1981) 3 (pdf).

M.J. van Lieburg , 'Inleiding' en 'Apparaat voor de geschiedenis der geneeskunde', in: idem (red.), Handleiding voor de beoefening van de Geschiedenis der Geneeskunde (Amsterdam 1981) 5-22 (pdf).

M.J. van Lieburg, 'Op zoek naar medisch-historische literatuur', i: idem (red.), Handleiding voor de beoefening van de Geschiedenis der Geneeskunde (Amsterdam 1981) 23-50 (pdf).

G.A. Lindeboom, 'De biografie in de medische geschiedenis', in: M.J. van Lieburg (red.), Handleiding voor de beoefening van de Geschiedenis der Geneeskunde (Amsterdam 1981) 51-70 (pdf).

H. Beukers, 'Het transcriberen van oud schrift', in: M.J. van Lieburg (red.), Handleiding voor de beoefening van de Geschiedenis der Geneeskunde (Amsterdam 1981) 71-84 (pdf).

D.A. Wittop Koning, 'Het lezen van oude recepten', in: M.J. van Lieburg (red.), Handleiding voor de beoefening van de Geschiedenis der Geneeskunde (Amsterdam 1981) 85-92 (pdf).
* Voor een nieuwe inleiding tot het lezen van oude recepten, zie Wim Rakhorst, 'De ‘R’ van recipe: potjeslatijn in de farmacie', Amphora. Kwartaalblad van de Vereniging Vrienden van het Gymnasium 41 (2022) nr. 3, xx-xxiii (pdf).

M.J. van Lieburg, 'Archiefonderzoek', in: M.J. van Lieburg (red.), Handleiding voor de beoefening van de Geschiedenis der Geneeskunde (Amsterdam 1981) 93-108 (pdf).

G.A. Lindeboom, 'Chronologie in de medische geschiedenis', in: M.J. van Lieburg (red.), Handleiding voor de beoefening van de Geschiedenis der Geneeskunde (Amsterdam 1981) 109-127 (pdf).

[M.J. van Lieburg], 'Iets over typonomie', in: idem (red.), Handleiding voor de beoefening van de Geschiedenis der Geneeskunde (Amsterdam 1981) 128-132 (pdf).

[M.J. van Lieburg], 'Annoteren en redigeren', in: idem (red.), Handleiding voor de beoefening van de Geschiedenis der Geneeskunde (Amsterdam 1981) 133-142 (pdf).

A.M. Luyendijk-Elshout, 'Onderzoek en conservering van heel- en verloskundig instrumentarium', in: M.J. van Lieburg (red.), Handleiding voor de beoefening van de Geschiedenis der Geneeskunde (Amsterdam 1981) 143-152 (pdf).

M.J. van Lieburg, 'Apparaat voor de geschiedenis der verpleegkunde', in: idem (red.), Handleiding voor de beoefening van de Geschiedenis der Geneeskunde (Amsterdam 1981) 153-156 (pdf).

H.A. Bosman-Jelgersma, 'Apparaat voor de geschiedenis der farmacie', in: M.J. van Lieburg (red.), Handleiding voor de beoefening van de Geschiedenis der Geneeskunde (Amsterdam 1981) 157-170 (pdf).