Historiekamer van de KNMG

Historiekamer
KNMG - Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst


Sinds begin 2020 is het grootste deel van de bovenetage van Foksdiep 10 ingericht als 'Historiekamer' van de KNMG. 
In deze ruimte bevindt zich een deel van de kunstcollectie  en de documentatie betreffende de geschiedenis van de KNMG.
Verschillende vroegere (K)NMG-afdelingen hebben hier hun archieven ondergebracht.

Opening

De officiële opening van de Historiekamer vond plaats op 12 december 2020. Na een openingsrede verrichte Theo van Berkestijn, oud-secretaris-generaal van de KNMG en inmiddels oud-bestuurder van het Trefpunt, de opening door het naar binnen rijden van de Hippocrates-buste uit de collectie van de KNMG.

 • Beluister de openingstoespraak
 • Op weg naar het object van de openingshandeling.
 • Gadegeslagen door v.l.n.r. (o.a.) René Héman (vz KNMG), Bertho Nieboer (hoofdredacteur Medisch Contact), mevrouw Rose Marie van Berkestijn-Doppegieter en Frits Schuitemaker (vz Trefpunt-bestuur) onthult Theo van Berkestijn de Hippocrates-buste.
 • De Hippocrates-buste op weg naar zijn nieuwe plaats in de Historiekamer KNMG.
 • René Héman, voorzitter KNMG met Theo van Berkestijn bij de gerestaureerde 'Esculaap-vergadertafel'.

Geschiedenis (K)NMG

In de Historiekamer worden alle geschriften verzameld waarin de geschiedenis van de Maatschappij wordt beschreven, zowel van de organisatie als geheel als van de verschillende afdelingen en districten. Geleidelijk zullen de belangrijkste bronnen en publicaties ook als pdf beschikbaar worden gesteld.

Bronnen

Interviews

In een viertal 'interviews', waarbij de vragensteller buiten beeld wordt gehouden, verhaalt Theo van Berkestijn over zijn levensloop en de lange periode dat hij in tal van bestuurlijke gremia binnen de KNMG actief is geweest.

Gedenkboeken (K)NMG

 • Gedenkboek 1924
 • Eeuwfeestnummer 1949
 • Gedenkboek 1974
 • Gedenkboek 1999

Officiële uitgaven (K)NMG

 • Artsenboekje 1921
 • Artsenboekje 1934
 • Medische Ethiek 1936
 • Medische Ethiek en Gedragsleer 1959

Geschiedenis van de afdelingen van de (K)NMG

 • Friesland 1970
 • Gouda 1988
 • 's-Gravenhage 1999
 • Haarlem 1988
 • Nijmegen 1986
 • Oude IJssel 1966
 • Zutphen 1970
 • Zwolle 1952

KNMG Historische collectie

Portrettenwand

De collectie geschilderde portretten van prominente bestuurders uit de geschiedenis van de KNMG

 • V.l.n.r. boven: xx (x), F. Wibaut (xx), xx (xx), J. Diepersloot (secretaris-generaal); onder: xx (x), J. Blink-Rolder (voorzitter), J.W.R. Tilanus (voorzitter) en J. Brutel de la Rivière (voorzitter).

Bibliotheca Medica Neerlandica

Van de Bibliotheca Medica Neerlandica die grotendeels in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam wordt bewaard, wordt in de Historiekamer het gedeelte vanaf 1890 opnieuw opgesteld. Curator van dit onderdeel van de Trefpunt-collectie is Arie Ruitenbeek, huisarts niet praktiserend.

Na een reeks van losse catalogi verscheen in 1930 onder redactie van de bibliothecaris Bernard Willem Theodoor  Nuyens (1866-1945) de monumentale Bibliotheca Medica Neerlandica. De uitgave werd aangevuld door een tweede deel, verschenen in 1949 onder redactie van Nuyens' opvolger Ernestus Jacobus van der Linden (1885-1962). In beide catalogi zijn de titels systematisch geordend. Het derde deel, dat in 1980 verscheen onder redactie van prof.dr. Gerrit Arie Lindeboom (1905-1986), is alfabetisch geordend op auteur. De drie delen zijn hier digitaal beschikbaar. In het antiquariaat van het Trefpunt zijn nog nieuwe sets van deze BMN-catalogi te koop.

 • BMN deel I (a)
 • BMN deel I (b)
 • BMN deel II
 • BMN deel III

Exposities

 • Op 11 december 2021 opende René Héman, voorzitter van de Artsenfederatie KNMG, de tentoonstelling 'Joodse artsen en de Holocaust' (openingstoespraak). Sindsdien reist de expositie door heel Nederland. Een kopie van de panelen staat nu opgesteld in de 'KNMG-Historiekamer' in het Trefpunt.
 • Op 3 december 2020 heeft het gezelschap Pincet & Penseel in de Historiekamer een muurvlak in gebruik genomen voor het exposeren van kunstwerken. Wiebe Meijer, vrijwilliger bij het Trefpunt, fungeert als curator van dit onderdeel van de Historiekamer. Zie voor de serie exposities de webpagina Exposities.
Steun ons met een DONATIE