Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie
KNGF - Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Recent


Op 20 maart heeft onze collega Ronald Valk een bijdrage geleverd over de geschiedenis van de hamer van Mezger (klik hier).

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Voorjaar 2024
Eerder verschenen nieuwsbrieven (klik hier)

Geschiedenis

In 1989, het jaar van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), werd de Stichting tot Behoud ener Heilgymnastische Bibliotheek opgericht door P.J. Buijs en dr. T.J.A. Terlouw. In het Eerste Jaarverslag 1989-1990 van de Stichting tot Behoud ener Heilgymnastische Bibliotheek werd daarvan verslag gedaan.
In 1996 was de collectie van de Stichting uitgebreid met apparatuur. De doelstelling van de Stichting werd toen verbreed en de naam gewijzigd in Stichting Geschiedenis Fysiotherapie. Sinds 1 februari 2013 heeft de SGF onderdak gekregen op het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland op Urk. Lees hier meer over deze geschiedenis.

Organisatie

promofilm stichting geschiedenis fysiotherapie

Onze doelstelling en activiteiten

Elke beroepsgroep heeft haar geschiedenis. Een fysiotherapeut die de geschiedenis van zijn beroepsgroep kent, begrijpt het heden beter en is voorbereid op de toekomst. De stichting heeft als doel het ontsluiten van de collectie voor het bevorderen van de historische kennis, ervaringen en (niet-)universitair onderzoek met betrekking tot de fysiotherapie.

Lees meer Wij organiseren daarvoor de volgende activiteiten:
 • Het bijeenbrengen en onderhouden van een historische bibliotheek, de archieven van het KNGF en de inhoudelijke beroepsverenigingen en het verzamelen van historisch materiaal, waaronder apparatuur, foto en filmmateriaal, bijzondere collecties e.d.
 • Het stimuleren van historisch onderzoek.
 • Het vastleggen van Oral Histories en Witness seminars.
 • Het publiceren van artikelen en het geven van lezingen en colleges aan o.a. beroepsverenigingen en opleidingsinstituten.
 • Een jaarlijkse studiedag voor begunstigers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden.
 • Het samenwerken met andere organisaties op het terrein van de medische geschiedenis in de brede zin van het woord, zo ook met de internationale collegae die zich bezig houden met de geschiedenis van de fysiotherapie.

Bestuur

 • Han Kingma
 • Eli Kuijper
 • Hendrik Kok
 • Rob Karstens
 • Ronald Valk

Bestuursfuncties

Han Kingma, voorzitter (e-mail)
Eli Kuijper, secretaris (e-mail)
Hendrik Kok, penningmeester (e-mail)
Rob Karstens, bestuurslid en curator (e-mail)                                             
Ronald Valk, bestuurslid en curator (e-mail)

Lees meer over de organisatie (ereleden, jaarverslagen, beleidsplan) (link)

Ondersteuning SGF

De Stichting Geschiedenis Fysiotherapie (SGF) heeft een ANBI-status (RSIN, het fiscaal nummer: 8150.08.600} en is geheel afhankelijk van ondersteuning. U kunt ons steunen als begunstiger (€ 25 p/j), als mecenas (€ 100 p/j), door adoptie van een boekenplank (€ 50 p/j), een boekenkast (€ 250 p/j) of door een financiële of materiële schenking. De Stichting heeft de ANBI-status, zodat schenkingen fiscaal zeer gunstig kunnen worden geregeld. Begunstigers en mecenassen krijgen korting en voorrang bij onze jaarlijkse Studiedag en overige activiteiten en bij aankoop of lenen van doubletten uit onze collectie.
U kunt begunstiger worden van de SGF via het aanmeldingsformulier begunstiger (pdf) en uw bijdrage kunt u overmaken op rekening: NL85INGB0006065452 t.n.v.SGF.

Vrijwilligers

Voor het beheer en onderhoud maar ook voor diverse projecten zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s, waarbij de kennis en ervaring gedeeld kan worden met collega’s fysiotherapie en andere disciplines op het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland o.a. op de gemeenschappelijke vrijwilligers/werkdagen, lunchlezingen, of andere activiteiten.
Vrijwilligers kunnen gebruik maken van de vrijwilligersregeling, zodat de onkosten beperkt blijven (pdf).
Bij de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie zijn momenteel meerdere vrijwilligers actief (portretgalerij).

 • Huub Vossen (publicist)
 • Rob Karstens (curator algemeen fysiotherapie)
 • Truusje Vrij
 • Regina Ram
 • Eli Kuijper (curator kinderfysiotherapie)
 • Hendrik Kok (curator kinderfysiotherapie)
 • Ronald Valk (curator geriatriefysiotherapie)
 • Dick Zaanen (curator sportfysiotherapie)
 • Ron Allard (curator fysische therapie)

Overige vrijwilligers

 • Co van Dee
 • Hanny Kampen
 • Carry Bakker
 • Alma Harrewijn

Dit aantal is onvoldoende om alle werkzaamheden te verrichten om het erfgoed van de fysiotherapie te verzamelen en te beheren.  Daarom zoeken we vrijwilligers die ons willen ondersteunen met de vele werkzaamheden zoals: archiveren en documenteren, restaureren van apparaten en boeken, fotograferen en digitaliseren en nog veel meer. De werkzaamheden worden uitgevoerd op ons atelier op Urk, of indien mogelijk bij u thuis.
Heeft u interesse in de geschiedenis van uw vak en wilt u uw vrije tijd nuttig besteden? Neem dan contact met ons op.

Bijeenkomsten

Bibliotheek

De catalogus van de bibliotheek van de SGF is onderdeel van de catalogus van het Trefpunt.

Collectie

De stichting beheert en onderhoud een uitgebreide Heilgymnastische bibliotheek, tijdschriften, archieven en een unieke verzameling van apparatuur, foto-/filmmateriaal, bijzondere collecties e.d. U bent van harte welkom voor een bezoek aan onze collectie en een rondleiding op het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland.
Op onze vrijwilligersdagen (zie agenda) geven vrijwilligers die zelf werkzaam zijn geweest in de Gezondheidzorg, u graag een rondleiding. Alle verzoeken voor een bezoek, ook voor groepsbezoek en afwijkende data of overige informatie, gaarne via sgf@tmgn.nl.

Lees meer over de aanwinsten voor de collectie (link)

Uitleen mogelijkheid van collectie voor uw praktijk of instelling

De SGF biedt de mogelijkheid aan praktijken of instellingen attributen uit de collectie in bruikleen te nemen.  Een voorwaarde is dat u begunstiger wordt van de SGF voor minimaal €25 per jaar en een extra bijdrage van €25 voor een jaar bruikleen.
Bruikleen overeenkomst (pdf).

Oral histories

De serie interviews ('oral histories'), alle afgenomen door Anton de Wijer, is terug te vinden op een verzamelpagina.

Periodieken

Scans van de Nederlandse vaktijdschriften voor Fysiotherapie.

Publicaties

De resulaten van het onderzoek naar de geschiedenis van de Fysiotherapie worden in verschillende tijdschriften gepubliceerd.

Fysiopraxis

Geschiedenis van de fysiotherapie

Bekijk de tijdlijn van de geschiedenis van de Fysiotherapie ook in pdf.

Historische beelden

Zie het overzicht historische beelden (link)

Scans

Contact

Secretariaat SGF: Foksdiep 8, 8321 MK Urk.
E-mailadres: sgf@tmgn.nl
Bankrekening: NL85INGB0006065452 t.n.v. SGF te Uithoorn.

 

Steun ons met een DONATIE