Urkdag 2024

Programma

10.00-10.30 uur Ontvangst met koffie op Foksdiep 8

10.30-10.40 uur Drs. Han Kingma, vz SGF (dagvoorzitter): Welkom en introductie

10.45-11.15 uur Anton de Wijer, Rob Karstens en Ronald Valk: 35 jaar SGF

11.20-12.05 uur Dr. Marijke Slieker, erelid NVFB: Ontstaansgeschiedenis van de bekkenfysiotherapie. Achterom kijken om de toekomst te begrijpen

De ontwikkeling van de bekkenfysiotherapie heeft in de afgelopen 50 jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt. In deze presentatie kijken we naar het prille begin, de strijd om erkenning als verbijzondering en de precaire ontwikkelingen rond het inwendig onderzoek. Hier aan gekoppeld is uiteraard ook de groei van het onderwijs. Omdat de connectie met het buitenland cruciaal is geweest zal ook daar bij stil gestaan worden.

12.10-13.00 uur Lunchpauze

13.00-13.40 uur Dr. Bert Mutsaers, voormalig-bestuurslid KNGF: Onderwijs en het vak fysiotherapie door de jaren heen.

Door de jaren heen hebben zowel het onderwijs als het vak fysiotherapie grote visie- en beleidsveranderingen doorgemaakt. In deze presentatie worden beiden bondig in een historisch perspectief geplaatst en aan elkaar gerelateerd. Wat zijn mogelijke relaties tussen onderwijs, de beroepsidentiteit en de beroepsexpressie binnen de fysiotherapie? Kunnen we leren van het verleden?

13.40-14.20 uur Dr. Rob Oostendorp, em. prof. Paramedische Wetenschappen: Meer dan 35 jaar wetenschap in de fysiotherapie

Wandeling in de wetenschappelijke tuin van de fysiotherapie aan de hand van mijn persoonlijke publicatielijst in nationale en internationale tijdschriften in de periode 1974-2024

14.20-14.45 uur Past Present and Future van de SGF

14.45 uur Afsluiting met een hapje en drankje

Kosten

Vóór 1 augustus: €35,00 p.p. Na 1 augustus: €45,00 p.p.. Begunstigers SGF: €20,00 p.p.
Bij uw inschrijving kunt u kenbaar maken of u de bijeenkomst via de livestream wilt bijwonen of fysiek aanwezig wilt zijn.
Het aantal plaatsen voor fysiek is beperkt tot 35.
Gelieve het inschrijfgeld over te maken op bankrekeningnummer NL85INGB0006065452 t.n.v. SGF o.v.v. Studiedag 2024 en naam van de deelnemer en keuze fysiek of on-line.
Voor de recent gepensioneerde collegae die deze dag krijgen aangeboden door de betreffende specialistenvereniging van het KNGF: uw aanmelding wordt gedaan door de NVMT. Bevestiging krijgt u van ons.

Plaats

De studiedag wordt gehouden in het auditorium van het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (TMGN).
Ingang: Foksdiep 8, 8321 MK Urk