Veterinair Historisch Genootschap

Veterinair Historisch Genootschap
KNMvD - Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor Diergeneeskunde

 

 

Erik Jan Tjalsma

Curator van de veterinair-historische collectie in het Trefpunt is Erik Jan Tjalsma, dierenarts te Emmeloord.

 

In het Tijdschrift voor Diergeneeskunde 146 (2021) 51 berichtte Erik-Jan Tjalsma over de veterinair-historische werkplek in het Trefpunt.

 

Het Genootschap beheert een eigen website waarop alle informatie over zijn organisatie en activiteiten is te vinden.

 

In 2014 heeft een Canon-commissie onder leiding van Prof. dr. P.A. Koolmees ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Veterinair Historisch Genootschap de Canon van de Diergeneeskunde samengesteld. Erik Jan Tjalsma was mede redactielid.

 

Steun ons met een DONATIE