In memoriam


In alfabetische volgorde.

  • in memoriam Annette Bierman
  • Alle werkers in het Trefpunt hebben geschokt gereageerd op het plotselinge overlijden van Annette Bierman, de 'moeder' van de farmaceutische unit. Wim Rakhorst schreef een in memoriam dat recht doet aan haar betekenis voor de geschiedenis van de farmacie in Nederland (klik hier).
  • In de naoorlogse wereld van de Nederlandse hartchirurgie heeft de Groningse hoogleraar Jan Homan van der Heide een hoofdrol gespeeld. In een speciale herdenkingsbijeenkomst in het Trefpunt werd op 21 oktober 2021 uitvoerig stilgestaan bij zijn leven en werk.
  • In de medisch-historische wereld heeft Koos Steendijk naam gemaakt door haar publicaties over de Hoorn en vooral door haar studies over de rol van de vrouw in de sportgeschiedenis. Zie de bibliografie in het In memoriam, geschreven door Mart van Lieburg.
  • Op 21 oktober 2022 overleed - 93 jaar oud - Trijntje ('Truus') Streutker-Schut. Zij behoort tot de eerste 'generatie' vrijwilligers van het Trefpunt. Loes Schultz, destijds curator van de vroedvrouwencollectie, schreef een in memoriam (pdf).
  • De chirurg Piet van Velthoven had een grote belangstelling voor de medische geschiedenis. Binnen de NVvH nam hij de rol van archivaris op zich en behoorde hij tot de oprichters van het Historisch Genootschap Heelkunde. De bibliotheek van het Trefpunt verrijkte hij met een grote collectie gedenkboeken van ziekenhuizen. Zie het interview dat Anno van der Tol in 2020 met hem heeft gehouden.
  • De hoogleraar Henk Visser heeft in de wereld van de Kindergeneeskunde zowel nationaal als internationaal een leidinggevende rol gespeeld. In zijn autobiografie (als TMGN-scan beschikbaar) gaf hij daar zelf een goed gedocumenteerd verslag van. Zie ook de interviews waarin Louis Kollée en Willem Fetter met hem spraken over de ontwikkeling van de Kindergeneeskunde, in het bijzonder de ontwikkeling van de Neonatologie.

 

Steun ons met een DONATIE