In memoriam

In alfabetische volgorde.

 • in memoriam Annette Bierman
 • Alle werkers in het Trefpunt hebben geschokt gereageerd op het plotselinge overlijden van Annette Bierman, de 'moeder' van de farmaceutische unit. Wim Rakhorst schreef een in memoriam dat recht doet aan haar betekenis voor de geschiedenis van de farmacie in Nederland (klik hier).
 • Op 4 december 2023 overleed op 76-jarige leeftijd Harmjo Blom, gedurende een lange reeks van jaren vrijwilliger bij het Trefpunt. Daar verzorgde hij de collectie gedenkboeken van ziekenhuizen en genoot hij van de contacten met collega-vrijwilligers en de gesprekken over de ontwikkeling van zijn specialisme Interne Geneeskunde. We zullen hem herinneren om zijn hartelijkheid en betrokkenheid.
 • Op 17 november 2015 overleed Willem Cense. Behalve huisarts in hart en nieren, was het – passend bij zijn vak – een man met een brede maatschappelijke belangstelling. Dat uitte zich o.a. in zijn bestuurlijke activiteiten, maar ook in zijn interesse in geschiedenis, die hij mede vorm gaf in het voorzitterschap van de Stichting Historia Medicinae en als mede initiatiefnemer voor het oprichten van het Trefpunt Medische Geschiedenis op Urk.
  Lees meer Hij maakte deel uit van het oprichtingsbestuur en als oud huisarts op Urk wist hij de bestuurscultuur van dokters en de plaatselijke autoriteiten met elkaar te verbinden. Met de nodige humor! Begin vorig jaar moest hij voor de reguliere bestuurlijke activiteiten afhaken, omdat de diagnose pancreas ca was gesteld. Niettemin bleef hij tot zijn laatste dagen geïnteresseerd in en actief betrokken bij het wel en wee van Medische Geschiedenis Nederland en ontving hij bestuurders en pleitbezorgers daarvan bij hem thuis, omdat hijzelf tot reizen niet meer in staat was. Dat tekent zijn betrokkenheid en doorzettingsvermogen. Wij gedenken hem in dankbaarheid! Theo van Berkestijn.
 • Geschokt hoorden we op 22 december 2023 dat onze vrijwilliger Huib van Dis die middag plotseling was overleden. Een bevlogen vrijwilliger bij het Trefpunt en vurig pleitbezorger van de geschiedschrijving van de Medische Psychologie is ons ontvallen. Tijdens de begrafenis hield Mart van Lieburg een toespraak waarin hij hem herdacht (pdf).

 • In de naoorlogse wereld van de Nederlandse hartchirurgie heeft de Groningse hoogleraar Jan Homan van der Heide een hoofdrol gespeeld. Direct na het overlijden van professor Jan Homan van der Heide verschenen er berichten waarin men verwees naar zijn presentatie in het Trefpunt voor de studenten Klinische Technologie in oktober 2015. Het was inderdaad een indrukwekkend en onvergetelijk optreden.
  Lees meer In een speciale herdenkingsbijeenkomst in het Trefpunt werd op 21 oktober 2021 door zijn collega’s Anno van der Tol en Jaap Bredée uitvoerig stilgestaan bij zijn leven en werk. Ruud Selles blikte terug op zijn optreden voor de studenten. Prof. Jaap Homan van der Heide sprak een dankwoord namens de familie. De bijeenkomst is terug te zien via deze link.
 • In de medisch-historische wereld heeft Koos Steendijk naam gemaakt door haar publicaties over de Hoorn en vooral door haar studies over de rol van de vrouw in de sportgeschiedenis. Zie de bibliografie in het In memoriam, geschreven door Mart van Lieburg.
 • Op 21 oktober 2022 overleed - 93 jaar oud - Trijntje ('Truus') Streutker-Schut. Zij behoort tot de eerste 'generatie' vrijwilligers van het Trefpunt. Loes Schultz, destijds curator van de vroedvrouwencollectie, schreef een in memoriam (pdf).
 • De chirurg Piet van Velthoven had een grote belangstelling voor de medische geschiedenis. Binnen de NVvH nam hij de rol van archivaris op zich en behoorde hij tot de oprichters van het Historisch Genootschap Heelkunde. De bibliotheek van het Trefpunt verrijkte hij met een grote collectie gedenkboeken van ziekenhuizen. Zie het interview dat Anno van der Tol in 2020 met hem heeft gehouden (link).
 • De hoogleraar Henk Visser heeft in de wereld van de Kindergeneeskunde zowel nationaal als internationaal een leidinggevende rol gespeeld. In zijn autobiografie (als TMGN-scan beschikbaar) gaf hij daar zelf een goed gedocumenteerd verslag van. Zie ook de interviews waarin Louis Kollée en Willem Fetter met hem spraken over de ontwikkeling van de Kindergeneeskunde, in het bijzonder de ontwikkeling van de Neonatologie.

 

Steun ons met een DONATIE