InterviewsPer categorie zijn de interviews chronologisch geordend op interviewdatum.

TMGN

Serie interviews Neurologie

Serie interviews Medische Psychologie

Serie 'Grand Old Ladies' in de geneeskunde en gezondheidszorg

Serie interviews 'Tandheelkunde studeren in de jaren zestig'

Interviews over de geschiedenis van de KNMG

In een viertal 'interviews', waarbij de vragensteller buiten beeld wordt gehouden, verhaalt Theo van Berkestijn over zijn levensloop en de lange periode dat hij in tal van bestuurlijke gremia binnen de KNMG actief is geweest.

SGF

De SGF begon in mei 2018 met het interviewen van fysiotherapeuten die een bijzondere rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van vakgebied Fysiotherapie.  Het resultaat is een indrukwekkende reeks video-opnames van deze 'oral histories'. Zie ook de website-SGF.

NVK

 

 

Steun ons met een DONATIE