Stamtafels


In 2017 werd begonnen met de organisatie tijdens de vrijwilligers- en werkdagen van zogeheten 'stamtafels'. Behalve een causerie of lezing bevatte het programma de bespreking van nieuwe ontwikkelingen in de medische geschiedenis. Na de coronapandemie werden de 'stamtafels' omgevormd tot 'lunchlezingen'.

21 februari 2017

Volgens het programma was Marga Spil, TMGN-vrijwilligster van het eerste uur, de hoofdspreker. Zij presenteerde de resultaten van haar onderzoek naar 'De lijkenvoorziening van universiteiten in Nederland vanuit strafgevangenissen 1845-1910'.

19 april 2017

Programma

23 mei 2017

Programma (pdf)

Herman van Geijn (emeritus hoogleraar verloskunde): Presentatie over zijn onderzoek: ‘Desiderius Erasmus; zijn gezondheid en visie op de geneeskunde’.
Timo Bolt: Presentatie ‘Journal Club’. Over de samenwerking met het Trefpunt in het UMC-medisch-historisch onderwijs.
Toon Kerkhof (emeritus hoogleraar Universiteit Twente): Over Plempius’ Hoe worden we gezond oud? Een leidraad voor heren met een zittend leven (1670). Een vertaling uit het Latijn, ingeleid door de vertaler (U kunt deze vertaling (met toestemming van de vertaler!) downloaden (Plempius-Kerkhoff_DeTogatorum1670)
Mart van Lieburg: Het Domus Overleg en de medische geschiedschrijving. Medische geschiedenis door dokters …
Van de leestafel: signaleringen van nieuwe (en oude) boeken die het lezen waard zijn voor ieder die geïnteresseerd is in de medische geschiedenis.

 • Herman van Geijn
 • Timo Bolt
 • Toon Kerkhoff
 • Mart van Lieburg

20 juni 2017

Programma

Bekijken en bespreken van De anatomische les van Ria Bremer (link).

25 juli 2017

Programma

Ernst Koppejan: Over Cos en Cnidos (Over de inspiratie van het vrijwilligerswerk)
Kees Simon: Databases. Bijdrage aan de discussie over de catalogisering van de Trefpuntcollectie
Arie Berghout en Gert-Jan van der Struys: Interview Karl Brandt (over audiovisuele verslaglegging van historisch onderzoek) (link)
Boeksignalementen

23 september 2017

23 november 2017

Programma (pdf)

Mart van Lieburg: Stand van zaken TMGN; programma Stamtafel
Timo Bolt: Stand van zaken NVMG-O&O; lopend onderzoek
Laura Krikken (anesthesioloog n.p., curator anesthesiologie TMGN): De academisering van de anesthesiologie in Nederland (verslag Kring Geschiedenis NVA)
Annabelle Slingerland (LUMC; International/Dutch Collaborative Group on Monogenic Diabetes; Founder Kids Chain for Diabetes): Het historische perspectief van de diabeteszorg
André Weel c.s. (bedrijfsarts, curator arbeids- en bedrijfsgeneeskunde TMGN): Wat doet de Werkgroep Medisch Latijn (TMGN)?
Teun van Heiningen (wetenschapshistoricus): Petrus Campers ‘Lessen over de verloskunde’ (download de eerdere publicatie van Van Heiningen over Petrus Camper )
Astrid Fintelman (arts, medisch-historicus): Van patiëntenboeken en sky ceilings. Een Rotterdamse geschiedenis van de radiologie
Signalementen van belangwekkende boeken  Jan Nassy (arts n.p.): de boeken van Philipp Blom (zie ook Jan Nassy's Ex libris)

 • De stamtafel van 23 november 2017
 • Laura Krikken (li) en Jaap de Lange (re)
 • André Weel tijdens zijn presentatie
 • Teun van Heiningen tijdens zijn presentatie
 • Astrid Fintelman tijdens haar presentatie

21 februari 2018

Programma volgt.

 • Presentatie Harm Beukers
 • V.l.n.r. Mart van Lieburg en Harm Beukers
 • Presentatie Piet van Loon
 • Presentatie Theo van Berkestijn
 • Presentatie Peter Wittop Koning
 • Presentatie Mart van Lieburg

26 september 2018

Op het programma stonden twee ochtendsprekers (Ernst Koppejan en Anno van der Tol), terwijl de middagvergadering was gewijd aan de geschiedenis van de microbiologie met als hoofdspreker Jan Kaan, onder wiens redactie een themanummer van het Nederlands tijdschrift voor Medische Microbiologie met historische bijdragen tot stand was gekomen (pdf).

 • De stamtafel 26 september 2018
 • Presentatie Ernst Koppejan
 • Presentatie Anno van der Tol
 • Presentatie Jan Kaan
 • Presentatie Arie Berghout
 • Presentatie Kees Simon
 • Presentatie Jan-Peter Verhave

29 november 2018

Programma (pdf)

Frits Schuitemaker en Mart van Lieburg: Stand van zaken TMGN
Otto Bleker (emeritus hoogleraar verloskunde AMC): De geschiedenis van Molenaars Kindermeel
Hans Crebas (psycholoog, Stichting Culturele Activiteiten en Bibliotheek): Het project ‘De medische geschiedenis van Urk en de NOP’
Jan van der Borden (kno-arts Beverwijk, Werkgroep Geschiedenis KNO): Mijn onderzoek naar de geschiedenis van de KNO

Middagthema
(A) Uit de geschiedenis van de jeugdgezondheidszorg
Piet Schilte (kinderarts n.p., Genootschap Historia Pediatrica): Wie zorgde er voor het kind in de 20e eeuw? Een feitenrelaas over ontwikkelingen binnen de kindergeneeskunde en de jeugdgezondheidszorg
Auke Wiegersma (‘gepensioneerd’ onderzoeker UMCG): Opkomst en (dreigende?) ondergang van de Jeugdgezondheidszorg in Nederland
Astrid Fintelman (jeugdarts, vrijwilliger TMGN): Schoolarts, CB arts of jeugdarts; een persoonlijk perspectief

(B) Vrijwilligers TMGN: Uit de schatkamer van het TMGN
Wim Mulder (oud-conservator Anatomisch Museum Leiden, Universiteitsmuseum Utrecht): Een verdwaald receptenboekje (zie het TMGN-cahier nr. 7)

24 oktober 2019

 

Steun ons met een DONATIE