Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde

Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde
NHG - Nederlands Huisartsen Genootschap
LHV - Landelijke Huisartsen Vereniging

 

Curatoren Collectie Huisartsgeneeskunde in het Trefpunt

 • Dr. Carlo Knüppe
 • Dr. Mely van Malenstein

   

In 2018 begon de huisarts Carlo Knüpe met de opbouw van de collectie-huisartsgeneeskunde in het Trefpunt. In september 2020 heeft zijn collega Mely van Malenstein, voorzitter van de Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde, zich bij hem gevoegd. Kort daarna, in januari 2021 volgde een doorstart van de Werkgroep.

Informatie NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde

Doelstellingen
De NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde kwam op 23 maart 2012 voor de eerste keer bijeen. In januari 2021 ging de werkgroep in een nieuwe samenstelling door.
De werkgroep heeft de volgende doelstellingen:
Het historisch besef en kennis over de geschiedenis bij (aanstaande) huisartsen doen toenemen; belangstelling voor de geschiedenis wekken.

 1. De geschiedenis vastleggen, archiveren/documenteren en toegankelijk maken.
 2. De ontwikkeling van taakopvatting en uitgangspunten van de huisartsgeneeskunde vastleggen.

Resultaten tot nu toe
In 2016 publiceerde de werkgroep in Huisarts en Wetenschap een serie van tien artikelen over de geschiedenis van de huisartsgeneeskunde. In hetzelfde jaar verscheen het daarop gebaseerde boek Geschiedenis van de huisartsgeneeskunde, in samenwerking met het NHG ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Genootschap. In 2018 volgde een advies over huisartsenarchivering.
De NHG-Mijlpalensite, in 2011 gemaakt ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van het NHG, is in 2016 bij het 60-jarig bestaan deels herzien.

Voorgenomen activiteiten
De werkgroep wil onder meer de volgende activiteiten ontwikkelen:

 1. Netwerk en kenniscentrum zijn met betrekking tot de geschiedenis van het huisartsenvak.
 2. Onderzoek doen/stimuleren en publiceren (verdieping van het in 2016 gepubliceerde boek door middel van problematisering / Geschiedschrijving). Project Oral History.
 3. De geschiedenis van het vak bekend maken binnen de huisartsopleiding.
 4. Adviseren ten aanzien van huisartsenarchivering.

Samenwerking
De werkgroep werkt naast het NHG samen met onder andere het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (de netwerk en kenniscentrum-functie)/Domus Overleg Medische Geschiedenis, het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde-Research (IOH-R, onderzoek) en Huisartsopleiding Nederland (opleiding).

Leden
De werkgroep bestaat uit de volgende leden (vanaf 1 januari 2021, op alfabetische volgorde):

 1. Jan Blom
 2. Lia Boelman
 3. Jan van Eijck (corresponderend lid)
 4. Marco Heijkoop
 5. Marjolijn Hugenholtz
 6. Marcelle Ledoux
 7. Mely van Malenstein (voorzitter)
 8. Esther van Osselen
 9. Helene Pellicaan
 10. François Schellevis
 11. Bart Schudel
 12. Cor Spreeuwenberg
 13. Chris van Weel
 14. Ron Helsloot, secretaris van 2012-2020, is adviseur.

Contact
Mely van Malenstein, voorzitter  NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde, mvanmalenstein@hetnet.nl, 06-53766217

 

Net als veel andere historische verenigingen publiceerde ook de Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde een Canon. In 2016, bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het NHG, publiceerde de Werkgroep de resultaten van haar historisch onderzoek in het boek Geschiedenis van de huisartsgeneeskunde.

 

Steun ons met een DONATIE