Aanwinsten

De Stichting Geschiedenis Fysiotherapie is onderstaande personen of organisaties dank verschuldigd voor hun schenkingen.

November 2023

Jouke en Willy Sjaardema hebben een Elektroller in een houten kistje geschonken. De Elektroller is een apparaatje uit omstreeks 1929 dat massage en elektrotherapie combineert.

September 2023

Een bijzondere collectie mochten we ophalen in Eindhoven van mevrouw Mieke Fleuren-Joosten. Via haar dochter Maria Fleuren was haar moeder de eerste zelfstandige fysiotherapeut in Eindhoven, die eerst heil-gymnaste was en daarna fysiotherapeute. Haar nalatenschap bestaat uit paraffineketels met paraffine, een ouwerwetse UKG-stoel, een oefenbal, een apparatentafeltje, diverse persoonlijke aantekeningen, cursus- en scholingsmaterialen en diverse diploma’s. Bijzondere leerboeken die we zelfs in de bibliotheek konden onderbrengen.

Juni 2023

Van collega Vera Baltus mochten wij een collectie ophalen in Bergen (NH) bestaande uit een aantal  apparatentafeltjes, en o.a. de curaradar 409 van Enraf Nonius, een Dynaflux ME 35 apparaat met toebehoren en een paar bijzondere UKG-radar stoelen.

De collectie Reijs werd aangevuld met een paar bijzondere erepenningen die J.O.H. Reijs tijdens zijn leven heeft gekregen van diverse instanties. Tevens een paar boeken uit de bibliotheek Reijs. Geschonken door Lies Hannink-Trimbos uit Wassenaar, bij een bezoek aan onze collectie op Urk.

Via Wil Bonneveld kregen we een collectie boeken binnen afkomstig van Gerbrand Kuiper en haarzelf voor de bibliotheek

Mei 2023 

De stichting kreeg via Willem Pinsterboer uit Beverwijk, diverse boeken en beleidsdocumenten van zijn vader H.C. Pinsterboer die zat o.a. in de Commissie Alternatieve Geneeswijzen (CAG) het rapport “Alternatieve Geneeswijzen in Nederland”, voorgezeten door Prof. Dr. Piet Muntendam. Zijn vader was o.a. secretaris van het Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie in de 70e jaren. Zijn moeder C.J. Pinsterboer-van der Hilst was een betrokken fysiotherapeute als bestuurslid van de Stichting Voorlopig Beheer namens het Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie bij de SPF.  Van Willem Pinksterboer zelf kregen we zijn scriptie:  Intuïtie in het fysiotherapeutisch beslissingsproces uit 1994. Daarvoor kreeg hij destijds een scriptieprijs van het KNGF. De collectie Pinksterboer is een indrukwekkende collectie met een aantal apparaten zoals de Magnetotron en de beschrijving ervan, alsmede een aantal gebundelde tijdschriften van het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie.

De collectie Reijs werd weer aangevuld met boeken uit de bibliotheek Reijs en een aantal bijzondere plakkaten die behoorde aan de heer J.H.O. Reijs, toen hij buitengewoon hoogleraar lichamelijke opvoeding was aan de Praagse universiteit. Ook een plakkaat die hij kreeg in Parijs waar hij aan de universiteit werkte. Ook een persoonlijk levensboek vanaf haar geboorte van dokter Ankie Reijs is in ons bezit gekomen dankzij de schenking van Lies Hannink-Trimbos uit Wassenaar. 
Van Ymed – Fysiotherapie Maas uit IJmuiden mochten we een aantal boeken fysiotherapie ontvangen.

April 2023  

Van Alice Visscher uit Apeldoorn kreeg de stichting een bijzonder arsonvalisatie apparaat in koffer die men 17 jaar geleden cadeau kreeg van een oud collega ter gelegenheid van de heropening, na een verbouwing, van hun gezondheidscentrum. Het blijkt een apparaat te zijn uit het bekende instituut van Electro-Medische Apparaten te Ginneken van Dr. J.C. Mom, grondlegger van de fysische techniek in Nederland met een boekje ‘Hoogfrequentie stralen’ voor zieken en gezonden. 

Maart 2023

Mw van de Vrede dochter van E.A.O. Reteig, stichter van het Eerste Nederlandse Instituut voor heilgymnastiek en massage voor zuigelingen en kleuters, heeft 4 filmpjes uit de jaren 30 over zuigelingen- en kleutergymnastiek en 2 artikelen over haar vader geschonken. Het eerste artikel was uit het Algemeen handelsblad van 1967;  E. A. O. Reteig, de man van de kleutergymnastiek, 75 jaar en het tweede uit de Libelle van 1972

Via Lies Hannink-Trimbos uit Wassenaar kreeg de stichting weer een paar studieboeken en persoonlijke documenten van de familie Reijs. Uit de nalatenschap van Dokter Ankie Reijs het beroemde boek van Dr. J.G. Mezger uit 1868 over zijn dissertatie “Fricties”. 

Van het KNGF kreeg de stichting weer een aantal boeken “Fysiotherapie in Nederland 1965 – heden” van Bas Leijssenaar.

Ontvangen van Han Kingma een oude KNGF lichtbak voor aan de gevel.

Januari 2023 

Herman de Korte uit Houten schonk de stichting een UKG stoel van  Enraf Nonius.
       
Van collega sportfysiotherapeut Berry Hofsink uit Kampen mochten we een aantal studieboeken en tijdschriften ontvangen

December 2022

Ontvangen van Frits Keur, fysiotherapeut Hilversum uit de nalatenschap van oud collega A. Sauer uit Hilversum een ultrageluid apparaat. Therasonic-Mark-3-Ultrasonic-therapy-unit

November 2022

Via Lies Hannink-Trimbos uit Wassenaar kreeg de stichting de collectie van de familie Reijs aangeboden, naast boeken, getuigschriften, oorkonden, oude foto’s, lesmaterialen van de Haagse Academie voor Lichamelijke Oefening en diverse akten van bekwaamheid van 3 generaties van de familie Reijs, waaronder het bekende artsenkoffertje van Ankie Reijs. De bul en de geschreven dissertatie van J.H.O. Reijs (vader van Ankie) en diverse persoonlijke documenten van één van de oprichters van ons Genootschap n.l.;  J.H. Reijs Jr.
              
Ontvangen van Han Kingma een Sanax massage apparaat en een arsonvalisatie apparaat.

Ontvangen van Wilma Hekker uit Hilversum een aantal boeken en cursus readers en dictaten van haar man Hans Hekker.

Ontvangen een grote hoeveelheid collectie boeken van collega Vera Lambers-Cordes uit Sint Michielsgestel via haar man Frits Lambers, waaronder ook diverse symposia, brochures en manuals.

September 2022

Ontvangen van Irene Piët een plaquette met de afbeelding en een eremedaille van Dr. J.O.H. Reijs.
 
Ontvangen van Herman de Korte een draagbaar inklapbaar inductieapparaatje, een Atkinson ’s Coldcream potje en enkele boeken.
    
Augustus 2022

Ontvangen van Willem Mulder uit Elst een aantal scholings klappers en dictaten waaronder ook een aantal fysiotherapeutische studieboeken.

Juni 2022

Ontvangen van Arie Ruitenbeek een rapport uit 1932 van prof.Dr. J.M. Baart de la Faille,  over een onderzoek naar den stand der physische therapie in Nederland uit de collectie Biblitheca Medica Neerlandica. Tevens het rapport van de gezondheidsraad van prof. Dr. J.A. Knottnerus, over de effectiviteit van fysische therapie; electrotherapie, lasertherapie, ultrageluidbehandeling uit 1999.

Mei 2022 

Ontvangen van Michel Steenks (tandarts-gnatholoog), een doos met tandheelkundige instrumenten waaronder de articulator en een proefschrift m.b.t. orofaciale fysiotherapie. 

Wij kregen een belangrijke collectie binnen van Jan Derijcke, waaronder zijn studieboeken en zijn rapporten over de LVFD uit 1981.

Maart 2022

Ontvangen van Wim Schoemans een hoeveel boeken en documenten van o.a. Wim en Dineke Schoemans-van Wesenmael betreffende fysiotherapie en beleidsstukken Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie alsmede voorontwerp verpeeghuisplan regio Arnhem van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Ontvangen van Rob Pijl een aantal boeken fysiotherapie uit het Franciscus Gasthuis Rotterdam en uit de collectie van Aad Graafland.

Hiltje Kamminga uit Groningen heeft een aantal fysiotherapie studieboeken geschonken en werden in de collectie van de heil-gymnastische bibliotheek ingebracht.

De collectie van P.A. Marseille werd verder uitgezocht en een aantal brochures en manuals betrekking hebbend  op de ergotherapie en ergonomie werden in de collectie opgenomen.

Februari 2022  

Alexander Kudus heeft twee elektrotherapie apparaten van TPG Dresden geschonken

Ron Allard heeft persoonlijke documentaties van J.D. Stenvers en een aantal recente Engelstalige boeken over fysiotherapie geschonken.

Januari 2022 

Ontvangen van Ron Allard 10 dozen met verschillende studieboeken en een aantal videobanden van “The Travell Trigger-Points Tapes, introduction to Myofascial Pain Therapy”. 

Piet van Loon heeft een podoscoop geschonken

Marijke Koopmans heeft een aantal studieboeken geschonken

Ron Allard schonk een nog werkzame Siemens Stereodynator, een Sonostat 833, een sputumpot en een Coldspray Chloraethyl Dr. Henning, waarmee hij trigger-points behandelde.  

Ontvangen van Evelien Kobesse een aantal studieboeken.

November 2021  

Co van Dee heeft een penelectrode geschonken

September 2021  

W.J. Bandsma schonk een Elther van de praktijk fysiotherapie Gerrit Matser en Rinske Bandsma, Hoefkade in Den Haag

Hans Bruin heeft een massageband geschonken

Augustus 2021 

Karin en Berry van Teeffelen hebben een echo apparaat: Honda HS-2000 scanner en een Helios arsonvalisatie apparaat geschonken

Carl Lampe schonk een Myomed 243

Juli 2021

Van Trees de Winter, geregistreerd bekkenfysiotherapeut, nu met pensioen, kregen wij een zilveren speld ter gelegenheid van haar afstuderen (1975). Haar oom Herman Hoogtij was in de 50, 60 en 70er jaren hoofd fysiotherapie Diaconessenhuis in Hilversum.

Juni 2021
 
Van Wim Schoemans ontvingen wij een facsimile uitgave van het boek “De Arte Gymnastica”, voor het eerst gepubliceerd in 1569 geschreven door Hieronimus Mercurialis (1530-1606). Het is een latijnse uitgave uit het jaar 1672 en is voor de geschiedenis van de fysiotherapie van groot belang. 

Ontvangen van  Tom Schriek hoogfrequent apparaat Sanitas, Vera Universal tafelmodel

Ontvangen van Theo Wijnberg:  een aantal boeken voor de boekencollectie en een “indikationen” plaat, behorende bij een apparaat van de elektrotherapie.

April 2021

Ontvangen van Wim Schoemans:  een collectie studiemateriaal en lesdocumentatie van Cora Peek 

Ron van Heerde schonk Extremiteiten. Functie-onderzoek en Manuele Therapie. Deel I & II uit 1983

Maart 2021

Mirjam Müskens heeft documentatie materiaal en boeken geschonken uit de nalatenschap van Gerard Worm.

Rob Karstens heeft een oude Oximeter komend uit het Medisch Centrum Berg & Bosch Bilthoven ingebracht.  

Februari 2021

Jan Jaap van der Net heeft de zgn. Salford percussor (ontwikkeld door Dr Kenny Flower) geschonken waarmee destijds een wetenschappelijk experiment werd uitgevoerd door fysiotherapeuten om de intrapulomale mucus in trilling te brengen.

December 2020 

Ruud van Putten heeft een Endomed M433, Vacotron 436, Dynatron 438, Sonopuls 464 en verschillende medische en paramedische boeken geschonken.

Oktober 2020

Doris Lamers heeft een oefentol, balansbord, Endomed 404, TENS 911 en enkele boeken geschonken.

Jan Jaap van der Net heeft een Kinderloopwagen vlgs Petö geschonken.

September 2020 

Etty van der Knaap heeft een Phyaction 792 en een Elther type UED geschonken. 

Paul Stoetzer heeft het archief van de NVMT ingebracht

Marlene Lutgert heeft diverse boeken en documenten van de NVBF ingebracht

Marjolijn Spaan heeft een Radarmed en curapuls apparaat van Enraf Nonius  geschonken

Frans Poot heeft een interferentie apparaat Endogenos van Dr.Hans Nemec geschonken

Agnes Poot heeft de ingebonden versies van het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie 1969-1974 geschonken

Regina Ram heeft boeken en documentatie  van de NVFK geschonken

Augustus 2020 

Hendrik Kok heeft een aantal boeken over de kinderfysiotherapie ingebracht.

Juli 2020

Hendrik Kok heeft een Arsonvalisatie apparaat en een boek van Jan van Breemen: Leerboek der physische therapie. Voordrachten voor artsen geschonken

Evert van Amerongen heeft een RadarMed van Bosch en een Fangopan geschonken

Anton de Wijer heeft aanvullend op zijn eerdere inbreng fysiotherapeutische boeken, beeld en geluidsmateriaal geschonken

Rob Pijl heeft diverse medische en paramedische boeken uit het Franciscus Gasthuis Rotterdam ingebracht

Juni 2020 

Bareld en Gea Fictorie hebben diverse fysiotechnische apparatuur geschonken

Mei 2020 

De NVBF heeft via Marlene Lutgert het archief NVBF/SRBF ingebracht

Annette Immens en Hennie Toonen hebben een 4 cellen bad van Paramedi, een dynafux ME27, een  Elmed Sonic 15 MF, een mid frequente wisselstroom ME218, een tractie masker met wandrek steun en gewichten, een vlinder kussentje en houten materiaalrek geschonken

Maart 2020

Richard Loot heeft  en Curadar 2000, een Enraf manual en een Stao Hotpack voor een Fangopan geschonken

April 2020 

Jan Jaap van der Net heeft namens het Wilhelmina Kinderziekenhuis een Houdingcorrectie spiegel geschonken

Charles Peters heeft een lichtstoel geschonken

Cora Peek heeft verschillende boeken en studie materialen geschonken

Februari 2020

Ron Allard heeft een Uniphy, een UV apparaat, DDR tijdschriften en het digitaal bestand Stenvers geschonken

Jan Leeuwerink heeft het archief onderwijswerkgroep docenten Fysische Therapie in engere zin en diverse boeken geschonken

Margreet Boeke heeft boeken geschonken

Karel Harmsen heeft een collectie boeken geschonken

Januari 2020 

De familie Worm heeft de collectie boeken van Gerard Worm en een zelfgemaakt houten looprekje geschonken

Harrie Janssen heeft een behandeltafel, Curapuls, Dynapuls, Endomed, Pulley gewichthouder en cellenbad bakken geschonken

Martijn Deinum heeft een arsonvalisatie apparaat van Ginniken en een boek geschonken

November 2019

Mariette Kasteleijn heeft een collectie boeken van P. den Herder(Heilgymnast-masseur) geschonken

Co van Dee heeft boeken, een Dermaflex UV en een tractieband geschonken

Sjed Schopenhouer heeft boeken geschonken

September 2019

J.M. Kampen-Ribema heeft boeken geschonken

Hans Bruin heeft boeken, een model van een WK, een autoclaaf geschonken

Magda Eshuis heeft een handknijpkracht instrument, een stopwatch en een orthopedische schuifmaat geschonken

Fred Mulder heeft boeken en een apparaat geschonken

Tom Visser heeft boeken en een vitale capaciteit meter geschonken

Karel Harmsen heeft enkele instrumenten geschonken

Juni 2019 

Anton de Wijer heeft een Fangopan en enkele boeken geschonken

Oktober 2018  

JM Kampen -Ribema heeft boeken en documenten geschonken

September 2018

Ariane de Wilde (Kleindochter van Dr.J.C.Mom) heeft  een origineel boek van Dr. J.C. Mom, een artikel uit de Wereldkroniek over Bad Worishofen in Ginneken(Breda) met de Kneipse kuren, waar Dr J.C.Mom de leiding had en een originele prospectus van de Inrichting voor Physische Therapie, Bad Ginneken geschonken.

Kees Arens heeft een massagerol en een Kroepketel geschonken.

Augustus 2018

Mandy Bosch heeft een schouderrad, elther, enkele boeken en tijdschriften geschonken.

Juli 2018

Jack Verbaan heeft een Cervicale tractie installatie(Tru- Trac) geschonken.

Juli 2018

Het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht heeft een okselkruk, Galenos elektriseerapparaat, Elther, medicijnpotjes en verschillende boeken  geschonken.

Daan Spanjersberg heeft een aantal boeken fysiotherapie geschonken

Juni 2018

Hogeschool van Amsterdam heeft 12 Bomeva kasten geschonken.

Mei 2018

Schenking van plaquette van Dr. J.C. Mom, arts in de Physische therapie door Dhr. Frits Rehm, zoon Dhr. Han Rehm, kunstenaar van de plaquette.

April 2018

Kurt Schumacher heeft een oefenapparaat voor schouder en elleboog geschonken, overgebleven uit de praktijk van de Hoogovens.

Maart 2018

Janneke Kleinhoonte-van Os heeft een ultratherm, neuroton, sonostat, elther, UKG, UV lamp en kruiplappen t.b.v. Klappsche Kriechverfahren geschonken uit de nalatenschap van haar tante Mw. N. van Hulten-van Os uit haar praktijk in Schiedam.

Oktober 2017

Praktijk Hofmijster Amsterdam heeft een Infrarood lamp, Glissonse lis, Massageapparaat en een Rola geschonken.

September 2017

Michiel Faassen heeft de Collectie Faassen (boeken, foto’s  en documenten) geschonken

Ron Allard heeft zijn sheets van de opleiding Fysiotherapie Deventer geschonken.

Hans Bruin heeft zijn collectie van de Werkgroep fysiotherapie en de derde wereld later Werkgroep Revalidatie en Ontwikkelings Samenwerking(ROS) en enkele boeken geschonken.

Loes Jalink heeft haar collectie Bobath/NDT in Nederland geschonken.

Juni 2017

Emeritus Prof. Paul Helders heeft een deel van zijn boekencollectie geschonken.

Jonne Rigter heeft een “Podoscoop” geschonken.

Verpleeghuis Albert van Koningsbruggen Utrecht heeft een “Intelect ultrasound” apparaat geschonken.

Piet Rijpert heeft een “Mediator” geschonken.

Tine Reisma heeft een oude Elther apparaat geschonken.

April 2017

Praktijk voor Fysiotherapie Wehl/Beek heeft een “Kinetec” motorized exerciser, 8 apparaten en een boek geschonken.

Maart 2017

Eric van der Vet heeft enkele boeken geschonken.

Februari 2017

Arlyanne Kuipers heeft enkele boeken geschonken.

September 2016

Emeritus Prof. Rob Oostendorp heeft zijn dia collectie aan de Stichting geschonken.

Juli 2016

Ontvangen van collega J. Twigt, te Sliedrecht een doos met verschillende folders en klappers.

Juni 2016

Ontvangen van collega Herman de Korte, het volgende bijzondere boek uit 1872  van Duchenne (spierziekte)

Ontvangen van collega Dieneke Schoemans te Doorwerth een Violet Ray, hoogfrequent apparaat van het merk vitalator. De verbinding met het elektriciteits net, wordt gemaakt via een bajonet-fitting.

Februari 2016

Van collega Jo van Gestel (e.a) uit Amsterdam kregen wij een aantal apparaten.

Van collega Andre van der Ven te Woudrichem apparaten ontvangen voor diadynamische stroom en enige tijdschriften en boeken.

Januari 2016

Ontvangen van de heer R.T.H. Bloem te Den Haag een elektro-galvanisch zwakstroom-apparaat en een hoogfrequent violet-ray apparaat.

December 2015

Boeken ontvangen van de collega’s Koop Reynders te Ellecom en Gerard Verver te Harderwijk.

Boeken ontvangen van Mevr. A. Hotke, oud kinderfysiotherapeute te Den Haag

Juli 2015

Ontvangen van de bibliotheek van de Hogeschool Utrecht een 30 tal boeken.

Juni 2015

Ontvangen van het NPI een groot deel van de bibliotheek. Dat betekent voorlopig 165 nieuwe titels, die binnenkort op onze bijgewerkte catalogus worden bijgewerkt. Daarnaast veel tijdschriften die nog moeten worden geselecteerd.

Mei 2015

Ontvangen van collega Frans van den Bouwhuijzen een UV apparaat uit 1955
merk Biosol 11856, van Philips

Ontvangen van het oud-bestuurslid SGF, Peter Buijs, te Hilversum: de volgende apparaten: Diadyne, Neutroton 621 en een onbekend apparaat.
Daarnaast twee oefenappaten volgens Neumann-Neurode uit 1925, Een Schwachfussleiter en een nekschommel.
Tevens een aantal boeken, waaronder een aantal over en van Sebastian Kneipp.

April 2015

Ontvangen van J.Twigt te Sliedrecht 2 dozen met boeken.

Maart 2015

Ontvangen van Collega Ton Golücke te Zwolle de volgende apparaten; Nemetrodyne/endovac, Elther GFA, Erbogalvan U2, InterEst interferrentie app. en enige boeken.

November 2014

Tijdens ons symposium ontvingen we van collega Herman de Korte te Utrecht een nieuw apparaat.

Augustus 2014

Ontvangen van collega M. van Tongeren een neodynator 625 en een hoogfrequent apparaat van het Ned.Hoogfrequent instituut

Ontvangen van collega  mevr. E.A.J. Voskuil te Leiden een groot aantal boeken.

Februari 2014

Apparaten opgehaald bij de hogeschool van Utrecht o.a. een “quadriceps bank” uit ongeveer 1900.

September 2013

Collega Gé Witmaar te Rijnsburg heeft weer een dertigtal boeken voor ons gerestaureerd.

Augustus 2013  

Aangeboden door collega Attila Ferenczy te Heemstede een Curapuls 419 en een Phyaction 319.

Juli 2013

Ontvangen van collega Vera Atlas te Oegstgeest een tiental boeken en tien jaargangen “Physiotherapy”.

Mei 2013

Ontvangen van collega Mevr. A.B. Jonker te Utrecht een Phyaction 600, diadynamische stroom.

April 2013

Ontvangen van Collega Miriam Wilcke te Amstelveen een Violet Ray apparaat.

Maart 2013

Ontvangen van collega J. Twigt te Sliedrecht Tijdschriften en vergader materialen.

Februari 2013

Collega Gé Witmaar te Rijnsburg heeft weer een veertigtal boeken voor ons gerestaureerd.

Februari 2013

Ontvangen van Collega Susan Nout te Vlaardingen een aantal boeken

November 2012

Naar aanleiding van ons bezoek aan het symposium van de HvA, ontvangen van de heer Wim Crouwel te Amsterdam een violet ray, hoogfrequent apparaat. 

Ontvangen van de 89 jarige oud-collega mevrouw Lettie Hasper te Oostvoorne voor het, vaak zeer persoonlijke,  materiaal.

Ontvangen van de  Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding een twintigtal boeken uit de beginperiode van de overgang van gymnastiek onderwijs naar heilgymnastiek en massage. 

September 2012

Ontvangen van mevr, M. van der Lugt een aronvalisatie/violet ray apparaat in koffer. 

Juli 2012

Ontvangen van collega Henk van Zutphen, de laatste apparaten uit zijn collectie. 

Juni 2012

Ontvangen van de heer Joop Lemckert een apparaat voor vacuumtherapie een z.g. Uni-Pari Membram Kompressor.  

Ontvangen via collega Bert Risseeuw de boeken-nalatenschap van collega Mieke van Gemert

Maart 2012

Danny van der Meulen uit Gorinchem schonk de stichting het grootste deel van zijn collectie oude apparatuur

Januari 2012

Truus Dade uit Amsterdam heeft een inductie apparaat geschonken

Theo Cornelissen uit Zaandam heeft een aantal boeken geschonken

Ge Witmaar uit Rijnsburg heeft een aantal boeken geschonken en tevens het aanbod om boeken opnieuw in te binden.

November 2011

Monique van der Heijden uit Drunen heeft een UKG apparaat geschonken

Harry van Eggen uit Berg en Dal heeft een lichtboog geschonken

Ingrid Vel uit Heiloo heeft een Ultratherm 808 van Siemens geschonken

Brenda Heeres uit Groningen heeft een Erbotherm 1100P, een Erbogalvan G2, een IR straler, Verre et Quartz een Electro Galvanic Stimulator, een UV straler Hanau 3030 geschonken

Tijda Deisz uit Soestdijk heeft een vibrator, een Ultra Sonar, een Diadyne, een Cyclotherm

Herman de Korte uit Utrecht schonk, in verband met zijn pensionering, zijn hele verzameling aan de stichting. De apparaten staan in een grote vitrinekast in het Anthoniusziekenhuis te Nieuwe Gein en blijven daar voorlopig. Een groot deel van zijn verzameling was al eerder terechtgekomen in de Hogeschool Utrecht 

Oktober 2011

Van AxionContinu te Utrecht ontving de Stichting een groot aantal boeken. 

Deze zomer was er een contact met de informatiespecialist van de mediatheek van de Hogeschool Utrecht. Dit gesprek heeft als resultaat dat de mediatheek van de Hogeschool Utrecht de boeken over fysiotherapie die zij afstoot, zal schenken aan de Heilgymnastische bibliotheek van de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie. Inmiddels hebben we de eerste 50 boeken ontvangen
Ook hadden we een gesprek met de heer Kees Arens, beheerder van de collectie oude apparaten. De collectie bestaat uit een groot aantal apparaten voor Fysische therapie i.e.z., een aantal zeer oude oefenapparaten en twee houten, met leer beklede massage banken.

Augustus 2011

Van de heer Peter Stammen van Fysio Fitness Belfeld een arsonvalisatie apparaat van het merk Radiostat van de firma Sanitas te Berlijn ontvangen. De oorspronkelijke eigenaar was de heer J. Heemskerk.

Januari 2011

Mevrouw Toos van Vugtons heeft ons een drietal apparaten aangeboden.

Mevrouw Margriet van Andel en mevrouw Lies van Rijnsbergen hebben een aantal boeken aangeboden  


                                              

 

 

 

 

 

 

Steun ons met een DONATIE