Oogheelkundige Historische Kring

  • Oogheelkundige Historische Kring
    NOG - Nederlands Oogheelkundig Gezelschap

 

De Oogheelkundige Historische Kring op 9 juni 2018 in het Trefpunt.

Oprichting en doelstelling

De Oogheelkundige Historische Kring (OHK) werd op 24 januari 2018 opgericht en is een officiële werkgroep van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG).
Doelstelling van de OHK is het verzamelen en in stand houden van het erfgoed van de Nederlandse Oogheelkunde in de ruimste zin van het woord.
Dit alles in nauwe samenwerking met het Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in Nederland.

Getracht wordt dit te doen door:
(1) het op orde brengen van het archief van het NOG
(2) het organiseren van lezingen en excursies
(3) het verzamelen van oogheelkundige proefschriften
(4) het verzamelen van boeken en instrumentaria uit nalatenschappen
(5) het organiseren van eye-witness seminars en interviews met kopstukken uit de oogheelkunde

Bestuur

Frans Ros, voorzitter
Marjolijn ten Doesschate, secretaris
Liesbeth Prick, penningmeester

  • Dr. Frans Ros
  • Dr. Marjolijn ten Doesschate
  • Dr. Liesbeth Prick

Dr. Frans Ros is curator van de oogheelkundige collectie die door de Kring in het Trefpunt is ondergebracht. Dr. Marjolijn ten Doesschate en Dr. Liesbeth Prick flankeren hem bij de opbouw en ontsluiting van de collectie.

Vitrinekasten

Dankzij een gift van de Stichting Dr. Hoefnagels konden twee vitrinekasten in het Trefpunt worden geplaatst, waarin een collectie historisch oogheelkundig instrumentarium is tentoongesteld.

 

Steun ons met een DONATIE