Donateurs


Het Trefpunt is voor het ontplooien van activiteiten afhankelijk van donaties. De mogelijkheden om te doneren en de fiscale voordelen ervan zijn te vinden op de donatie-pagina.
In 2019, bij het uitbreken van de corona-pandemie, heeft het Trefpunt niet tevergeefs een beroep gedaan op zijn vriendenkring. Met de ontvangen giften konden de noodzakelijke aanpassingen en voorzieningen (waaronder een traplift) worden geregeld.
Er blijven allerlei desiderata die we zonder uw hulp niet kunnen realiseren. Een herschikking van de aanwezige en de aanschaf van nieuwe boekenkasten zou ons veel extra opslagruimte geven. Op onderdelen zou de verwarming en verlichting moeten worden aangepast om mee te gaan in het streven naar verduurzaming.
In de corona- en post-coronawereld blijkt bovendien de grote waarde van de voorzieningen om lezingen en bijeenkomsten via livestreams en videos toegankelijk te maken. De website van het Trefpunt is een 'Fundgrube' geworden van verslagen van lunchlezingen, onderzoekpresentaties, cursusbijeenkomsten en congressen. Om die voorzieningen op peil te houden en waar nodig uit te breiden, zijn nog allerlei investeringen nodig.

Naamlijst van donateurs

Op verzoek wordt uw naam geanonimiseerd ('n.n.'). Alle namen zijn s.s.t.t.

Vrienden

J.J. Bredée
P.E. Briët
J. Brilman
W.A. van Duijl
P. de Gier
H.R. de Groot
E.W. van der Hoek
E.J. Jonkman
J.A. Kaan
R. Kornet-van Leeuwen
J.J. van de Kuinder
M. van Leeuwen
J.G. van Lookeren Campagne
A.M. Lutgert-Boomsma
J. van der Meer
B.G. Moffie
A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman
A.L. den Ouden
R.C.M. Pelger
Chr. Plasmans
E.J.C. van Rijssel
F.E. Ros
H.A.W. Sinnige
S.P. Verloove-Vanhorick
M.E. Vierhout
H. Wamsteker

Begunstigers

B. Abbo-Tilstra
H.J. Blom
M.S. den Boer
M.E. de Boer
H.J. Buitenhuis
M.P.M. Burger
D.C. Busman
M.J.L. ten Doesschate
G. Dorrenboom
W. van Emde Boas
J. van Gijn
R.J.M. Groen
P. van Hamond
H. ‘t Hart
M. Hofkamp
A.A. Keizer
C.R.A.M. Knüppe
P.J. Koehler
E.H. Koppejan
H.C. Koppert
H.H. Kruyswijk
F.B. Lammes
J.E. Landheer
P.W. de Leeuw
G.C. Madern
W.W. Meijer
J.W. Meilink
A.J. van der Meulen
B.A.A. Noort
C.J. Oosterhuis
A.A. van Oosterwijk
B.C.P. Polak
J.J. Prick
L.A. Quak
R.W.H. van Reedt Dortland
C.N.M. Renckens
C.C. Sterk
E.J.M. Sutorius
E.B.M. Theunissen
J.G.M. Tinnemans
C.H.N. Veenhof
W. Vervoort
F.W. Zonneveld

Mecenassen

A. Berghout
W. de Boer
C.E. Essed
K. Graamans
M. ten Doesschate
F.J. Schuitemaker
A. van der Tol
M. van Wijhe

 

 

 

 

 

 

Steun ons met een DONATIE