Domus Dag 2016

Deze Dag was gevuld met presentaties over de historische verwevenheid van het religieuze en medisch domein.

Programma

Theo  van Berkestijn, arts (secretaris-penningmeester Domus Overleg, dagvoorzitter): Welkom
René Héman, arts (voorzitter a.i. KNMG): Opening
Harry Hillen (voorzitter NVMG): Domus Dag en NVMG
Arie Nieuwenhuijzen Kruseman (voorzitter SHM): Domus Dag en SHM
Fred van Lieburg (hoogleraar Religiegeschiedenis, VU Amsterdam): Over de historische verwevenheid van het religieuze en het medische domein
Peter Jan Margry (hoogleraar Europese etnologie, Meertens Instituut-UvA): Religieuze geneeskunde vanuit etnologisch perspectief: van bedevaart tot chakra
Dries van Agt (oud-minister van Justitie, Nijmegen): Confessionele politiek en het medisch-ethisch debat van de jaren zeventig en tachtig. Een terugblik
Jan Molenaar (emeritus hoogleraar Kinderchirurgie, Rotterdam): Niet de tijd gaat voorbij, wij gaan voorbij. De reis van een gereformeerde dorpsjongen door de geneeskunde van zijn tijd
Heleen Dupuis (emeritus hoogleraar Medische Ethiek, Leiden): Medische ethiek in de  jaren 70 en 80: Waarover ging het vooral? Een analyse bij een terugblik
Gerrit Glas (filosoof en psychiater, Dooyeweerd leerstoel, VU Amsterdam): Seculariseert professionalisme? Een beschouwing tegen een historisch decor
Mart van Lieburg (hoogleraar Medische Geschiedenis, Erasmus MC, Rotterdam): Hoe God verdween uit Kos en Knidos. Nederlandse medici over religie en geneeskunde

Videos

Fotoverslag

De fotos zijn gemaakt door Wim van Lieburg.

 

Steun ons met een DONATIE