Paletfonds

Het ‘PALETFONDS’ is op 28 maart 2017 ingesteld als geschenk van alle vrienden en collega’s bij het afscheid van Mart van Lieburg als hoogleraar medische geschiedenis aan het Erasmus MC te Rotterdam. De naam van het fonds is ontleend aan de afscheidsrede die bij die gelegenheid werd uitgesproken (zie pdf). Mede dankzij een royale donatie van de Pieter van Foreest Stichting bedroeg het beginkapitaal op de avond van het afscheid ruim € 15.000.
Het Paletfonds wordt beheerd door het bestuur van de Stichting Centrum Medisch Erfgoed. Het fonds is bestemd voor de ondersteuning van het (niet-universitaire) medisch-historische onderzoek dat binnen het Trefpunt wordt uitgevoerd. Aanvragen kunt u richten tot de secretaris-penningmeester van de SCME (info@tmgn.nl).
Bijdragen zijn welkom: zie donatie voor meer informatie.

Steun ons met een DONATIE