Domus Dag

De Domus Dagen zijn een initiatief van het Domus Overleg onder voorzitterschap van Mart van Lieburg. Het Domus Overleg is een platform voor de wetenschappelijke en beroepsverenigingen binnen KNMG-verband, alsmede enkele verwante beroepsgroepen om de belangstelling voor en de beoefening van de medische geschiedenis binnen haar organisaties te coördineren, te faciliteren en te stimuleren.
In de loop der jaren ontwikkelden de Domus Dagen zich van kleinschalige bijeenkomsten tot een jaarlijks evenement met meer dan 350 bezoekers en met sprekers die tot de prominente vertegenwoordigers van hun vakgebied behoren.

Domus Medica Lezing

In 2017 werd aan de Domus Dag een nieuw onderdeel toegevoegd: de Domus Medica Lezing. De sprekers voor deze prestigieuze lezing worden door de KNMG-voorzitter in samenspraak met de voorzitter van het Domus Overleg uitgenodigd.