Bezoekersinformatie

De voorzieningen aan het Foksdiep 4-8 zijn gedeeltelijk nog in opbouw. Foksdiep 4 werd in november 2013 aangekocht, is inmiddels gerenoveerd en verbouwd, en wordt nu in fasen ingericht. De boekenkasten zijn geplaatst. Er wordt gewerkt aan het ordenen van de collectie en het inruimen van de kasten; de beide vergaderfaciliteiten zijn beschikbaar, de werk- en studieplek is gereed. De colloquiumruimte (maximaal 50 personen) is ingericht.

Adres

Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland, Foksdiep 4, 8321 MK Urk
Email: info@tmgn.nl

Toegankelijkheid en activiteiten

Het Trefpunt is op afspraak (via het e-mailadres) toegankelijk.

Zie de Agenda.

Bereikbaarheid

Per auto: afrit 13 van de A6, richting Urk, bedrijventerrein Zwolsche Hoek.
Per openbaar vervoer: via Station Lelystad Centrum, snelbus 345 met een aansluitende lokale bus (149). Zie www.9292.nl
Reistijd Lelystad-Urk: 40 minuten. Bij evenementen of groepsbezoek kan in overleg speciaal vervoer worden geregeld.

Routekaart (PDF)

Google Maps

Privacyverklaring

De SCME heeft een Privacyverklaring TMGN (PDF) opgesteld.

ANBI informatie

Onze Stichting heeft de Culturele ANBI-status.

Naam: Stichting Centrum voor Medisch-historische Documentatie en Medisch Erfgoed
Zetel: Gemeente Urk
Opgericht: 27 juni 2013 te Velp
Fiscaalnummer: 8529.45.231
KvK nummer: 58248358

Bestuur: F.J. Schuitemaker, internist-intensivist (voorzitter); Th.M.G. van Berkestijn, arts (secretaris-penningmeester); E.I. Iwema Bakker, arts; Th.J.M. Beijerinck, arts; A. van der Tol, chirurg n.p.; mevr. Drs. M.M. Wijnen; R.L.V.M. Barnasconi, tandarts; Drs. J.G.J. Huurman, arts en consultant.
Beheerder: prof.dr. M.J. van Lieburg.

In memoriam: Willem Cense (PDF).

Beloningsbeleid: Alle werkzaamheden van bestuursleden en beheerder geschieden zonder beloning. De Stichting werkt strikt op low-budget basis met hulp van enthousiaste ‘Vrienden’ als vrijwilligers.

Doel van de Stichting (Statuten, art. 2):
(1) de exploitatie en het beheer van een opstal waarin medisch-historische documentatie en medisch erfgoed wordt ondergebracht ten behoeve van historisch onderzoek en dat kan dienen als atelier voor medisch historisch onderzoek en trefpunt van belangstellenden in de geschiedenis van de geneeskunde en gezondheidszorg;
(2) beheer over en instandhouding van de collectie;
(3) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan: Meerjarenbeleidsplan 2014-2019 (PDF).
Financiële verantwoording:
Financieel verslag 2013 en 2014-eerste halfjaar (PDF).
Jaarrekening met toelichting 2014 (PDF).
Jaarrekening met toelichting 2015 (PDF).
Jaarrekening met toelichting 2016 (PDF).
Jaarrekening met toelichting 2017 (PDF).
Stand van zaken: Stand van zaken Juli 2015 (PDF).

Bezoekadres: Foksdiep 4, 8321MK Urk.
Contactadres: Stationsstraat 1, 6881VX Velp.
E-mail: secretariaat@tmgn.nl.