Het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland is een kennis-, documentatie- en erfgoedcentrum dat tevens fungeert als platform voor het niet-universitaire onderzoek van de geschiedenis van de geneeskunde, gezondheidszorg, verpleegkunde, farmacie, tandheelkunde en de paramedische vakken.

Medisch-historische onderzoekers en geïnteresseerden vinden aan het Foksdiep 2-8 op Urk een ontmoetingsplaats en atelier voor de beoefening van de medische geschiedenis in Nederland.

Samenwerkende partners

NVU – Sectie Geschiedenis Urologie

De Stichting is geheel afhankelijk van de financiële bijdragen van begunstigers, subsidies en legaten. U kunt ons steunen als vriend (€ 25 p/j), als mecenas (€ 100 p/j), door adoptie van een boekenplank (€ 50) of boekenkast (€ 250), en door een financiële of materiële schenking. De Stichting heeft de Culturele ANBI-status, zodat schenkingen fiscaal zeer gunstig kunnen worden gergeld. Vrienden en mecenassen krijgen voorrang bij aankoop van doubletten uit onze verzameling.

Download onze Prospectus (PDF)!