Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

 

 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie
KNGF - Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

 

Deze pagina is in opbouw. Bezoek vooralsnog ook de bestaande website.

 

In 1989, ten tijde van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie(KNGF), werd de Stichting tot Behoud ener Heilgymnastische Bibliotheek opgericht door P.J. Buijs en dr. T.J.A. Terlouw.
In 1996 was de collectie met apparatuur uitgebreid en de doelstelling van de stichting verbreedt, zodat de naam vervolgens werd gewijzigd in Stichting Geschiedenis Fysiotherapie.
Sinds 1 februari 2013 heeft de SGF onderdak gekregen op het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland op Urk.

Organisatie

Onze doelstelling en activiteiten

Elke beroepsgroep heeft zijn geschiedenis. Een fysiotherapeut die de geschiedenis van zijn beroepsgroep kent, begrijpt het heden beter en is voorbereid op de toekomst.
De stichting heeft als doel het ontsluiten van de collectie voor het bevorderen van de historische kennis, ervaringen en (niet-)universitair onderzoek met betrekking tot de fysiotherapie. Wij organiseren daarvoor de volgende activiteiten:

 1. Het bijeenbrengen en onderhouden van een historische bibliotheek, de archieven van het KNGF en de inhoudelijke beroepsverenigingen en het verzamelen van historisch materiaal, waaronder apparatuur, foto en filmmateriaal, bijzondere collecties e.d.
 2. Het stimuleren van historisch onderzoek.
 3. Het vastleggen van Oral Histories en Witness seminars.
 4. Het publiceren van artikelen en het geven van lezingen en colleges aan o.a. beroepsverenigingen en opleidingsinstituten.
 5. Een jaarlijkse studiedag voor begunstigers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden.
 6. Het samenwerken met andere organisaties op het terrein van de medische geschiedenis in de brede zin van het woord, zo ook met de internationale collegae die zich bezig houden met de geschiedenis van de fysiotherapie.

Bestuur

Secretariaat SGF: Foksdiep 8 8321 MK Urk sgf@tmgn.nl         
Bankrekening: IBAN: NL85INGB000606 5452 t.n.v. SGF Pieter Langendijklaan 51422 TA  Uithoorn

 • Anton de Wijer
 • Wim Schoemans
 • Hendrik Kok
 • Rob Karstens
 • Ronald Valk

Anton de Wijer (Utrecht), voorzitter (e-mail)
Wim Schoemans (Doorwerth), secretaris (e-mail)
Hendrik Kok (Uithoorn), penningmeester (e-mail)
Rob Karstens, bestuurslid en curator (e-mail)                                             
Ronald Valk, bestuurslid en curator (e-mail)

Oud bestuursleden
Thom Terlouw
Pieter Marseille
Peter Buijs
Henk van Leeuwen (+)
Gerhart Kramer (+)
Teun Stekelenburg 
Hans Pillen
Gerda Bangma-van Kooten
Marlene Lutgert-Boomsma

Leden van verdienste
Henk Bijlsma
Aad Graafland

Bestuurders kunnen gebruik maken van de vrijwilligersregeling(pdf)

Jaarverslagen 

 • Jaarverslag 2021(pdf)
 • Jaarverslag 2020(pdf)
 • Jaarverslag 2019(pdf)
 • Jaarverslag 2018(pdf)

Beleidsplan

 • Beleidsplan SGF 2021-2025(pdf)
 • Beleidsplan SGF 2014-2019(pdf)

Ondersteuning SGF

De Stichting Geschiedenis Fysiotherapie (SGF) heeft een ANBI-status(RSIN, het fiscaal nummer: 8150.08.600} en is geheel afhankelijk van ondersteuning. U kunt ons steunen als begunstiger (€ 25 p/j), als mecenas (€ 100 p/j), door adoptie van een boekenplank (€ 50 p/j), een boekenkast (€ 250 p/j) of door een financiële of materiële schenking. De Stichting heeft de ANBI-status, zodat schenkingen fiscaal zeer gunstig kunnen worden geregeld. Begunstigers en mecenassen krijgen korting en voorrang bij onze jaarlijkse Studiedag en overige activiteiten en bij aankoop of lenen van doubletten uit onze collectie.
U kunt begunstiger worden van de SGF via het aanmeldingsformulier begunstiger(pdf) en uw bijdrage kunt u overmaken op rekening: NL85INGB0006065452 t.n.v.SGF 

Vrijwilligers

Voor het beheer en onderhoud maar ook voor diverse projecten zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s, waarbij de kennis en ervaring gedeeld kan worden met collega’s fysiotherapie en andere disciplines op het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland o.a. op de gemeenschappelijke vrijwilligers/werkdagen, lunchlezingen, of andere activiteiten. 
Bij de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie zijn momenteel meerdere vrijwilligers actief.
Huub Vossen(Publicist)
Curatoren: 
Truusje Vrij, Regina Ram, Eli Kuijper en Hendrik Kok zijn curator voor het deel kinderfysiotherapie.
Ronald Valk is curator voor het deel geriatriefysiotherapie.
Dick Zaanen is curator voor het deel sportfysiotherapie.
Ron Allard is curator fysische therapie
Overige Vrijwilligers:
Co van Dee
Hanny Kampen 
Teun Stekelenburg
Carry Bakker
Alma Harrewijn
Dit aantal is onvoldoende om alle werkzaamheden te verrichten om het erfgoed van de fysiotherapie te verzamelen en te beheren. Daarom zoeken we vrijwilligers die ons willen ondersteunen met de vele werkzaamheden zoals: archiveren en documenteren, restaureren van apparaten en boeken, fotograferen en digitaliseren en nog veel meer.                                       
De werkzaamheden worden uitgevoerd op ons atelier op Urk, of indien mogelijk bij u thuis.
Heeft u interesse in de geschiedenis van uw vak en wilt u uw vrije tijd nuttig besteden, neem dan contact ons op via sgf@tmgn.nl 
Vrijwilligers kunnen gebruik maken van de vrijwilligersregeling, zodat de onkosten beperkt blijven(pdf)

Bijeenkomsten

Dag van de geschiedenis fysiotherapie 2023

         

Programma
 
10.00-10.30 uur Ontvangst met koffie 
10.30-10.45 uur Dr. Anton de Wijer, vz SGF (dagvoorzitter)
                          Welkom en introductie 
10.45-11.20 uur Drs Hans Bloo, (sport)fysiotherapeut, bewegingswetenschapper 
                          Sportfysiotherapie in Nederland, een historische blik
11.20-11.35 uur Rob Karstens en Ronald Valk: praktijk intermezzo
11.40-12.10 uur Dr Els van den Ende, senior onderzoeker Sint-Maartenskliniek/associate professor Radboudumc
                          Oefentherapie bij RA, een terugblik 
12.10-13.00 uur Lunchpauze 
13.00-13.30 uur Ron Allard, fysiotherapeut n.p., voormalig vakdocent fysische therapie i.e.z. aan de DAF, bestuurslid SGF
                          Siemens Siretherm, 609 en 709, verleden of toekomst? 
13.30-14.00 uur Rob Karstens en Ronald Valk, fysiotherapeut-archivarissen
                          Pareltjes uit het archief 
14.00-14.15 uur Discussie 
14.20-14.40 uur Dr Anton de Wijer, vz SGF
                          Bestuurswisseling 
 
Kosten congresdag: vóór 1 augustus: €35,00 p.p. na 1 augustus: €45,00 p.p., begunstigers SGF: €20,00 p.p. 
Bij uw inschrijving kunt u kenbaar maken of u de bijeenkomst via de livestream wilt bijwonen of fysiek aanwezig wilt zijn. Het aantal plaatsen voor fysiek is beperkt tot 35. 
Gelieve het inschrijfgeld over te maken op bankrekeningnummer NL85 INGB0006065452 t.n.v. SGF o.v.v. Studiedag 2023 en naam van de deelnemer en keuze fysiek of on-line.                                                            
Voor de recent gepensioneerde collegae die deze dag krijgen aangeboden door de betreffende specialistenvereniging van het KNGF: uw aanmelding wordt gedaan door de NVMT. Bevestiging krijgt u van ons.

Dag van de fysiotherapie geschiedenis 2021

Programma

10.30-10.45 uur Dr. Anton de Wijer (vz SGF): Inleiding (pdf)
10.45-11.20 uur Dr. H.J. (Erik) Hulzebos (assistant professor Medische Fysiologie-(Sport-)Fysiotherapie, Divisie Kinderen, Kinderbewegingscentrum WKZ Utrecht): De ontwikkeling van de longfysiotherapie in Nederland (pdf)
11.20-11.30 uur Rob Karstens: Praktijk intermezzo 1. Van ‘Cure’ naar ‘Care’ en van spreekkamer naar huiskamer (pdf)
11.30-12.00 uur Prof. dr. A.L. (Annelies) Pool (VU, SOMT): Van practise based evidence naar context based evidence. Een blik op onze geschiedenis (pdf)
12.00-12.10 uur Ronald Valk: Praktijk intermezzo 2. Arsonvalisatie apparaat Ginniken (pdf)
13.00-13.30 uur Peter van Schie (voormalig docent en opleidingsmanager Hogeschool Leiden): Enkele aspecten van de ontstaansgeschiedenis van de opleiding fysiotherapie in Leiden (pdf)

Klik op de pdf-link voor de Powerpoints van deze voordrachten.

Videos

 • Dr. Anton de Wijer, Inleiding
 • Dr. Erik Hulzebos, De ontwikkeling van de longfysiotherapie in Nederland
 • Rob Karstens, Praktijkintermezzo: Van ‘cure’ naar ‘care’ en van spreekkamer naar huiskamer
 • Prof.dr. Annelies Pool, Van practise based evidence naar context based evidence. Een blik op onze geschiedenis
 • Ronald Valk, Praktijkintermezzo: Arsonvalisatie-apparaat Ginniken
 • Peter van Schie, Enkele aspecten van de ontstaansgeschiedenis van de opleiding fysiotherapie in Leiden

Bibliotheek

De catalogus van de bibliotheek van de SGF is onderdeel van de catalogus van het Trefpunt.

Collectie

De stichting beheert en onderhoud een uitgebreide Heilgymnastische bibliotheek, tijdschriften, archieven en een unieke verzameling van apparatuur, foto-/filmmateriaal, bijzondere collecties e.d. U bent van harte welkom voor een bezoek aan onze collectie en een rondleiding op het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland.
Op onze vrijwilligersdagen (https://tmgn.nl/agenda). geven vrijwilligers die zelf werkzaam zijn geweest in de Gezondheidzorg, u graag een rondleiding. Alle verzoeken voor een bezoek, ook voor groepsbezoek en afwijkende data of overige informatie, gaarne via sgf@tmgn.nl.

Uitleen mogelijkheid van collectie voor uw praktijk of instelling

De SGF biedt de mogelijkheid aan praktijken of instellingen attributen uit de collectie in bruikleen te nemen.  Een voorwaarde is dat u begunstiger wordt van de SGF voor minimaal €25 per jaar en een extra bijdrage van €25 voor een jaar bruikleen.
Bruikleen overeenkomst(pdf)

Oral Histories

Publicaties

Artikelen gepubliceerd in FysioPraxis

2017, november: Impressieverslag jaarlijks SGF symposium (Urkdag)

2018, februari: Das Klappsche Kriechverfahren

2018, maart: Kneippse begieting

2018, mei: Ziekenhuisfysiotherapie

2018, juni: Ultra Korte Golf

2018, juli: Wie was Dr. J.C. Mom, arts Physische Therapie?

2018 , september: Van herkenningsschild naar reclamebord

2018, oktober: Verdwenen behandelingen: de Kromayerlamp

2018, november: E.G. Leffelaar, oprichter Academie Fysiotherapie Amsterdam

2018, december: Verhuizing van de Heilgymnastische bibliotheek Amsterdam naar Urk

2018, februari: Jaarlijkse studiedag SGF 2018

2019, maart: De historische rol van de fysiotherapeut in kuuroorden

2019, april: De ontstaansgeschiedenis van de NVOF

2019, mei: Ontstaan revalidatiecentra in Nederland

2019, juni: Aankondiging Jaarlijkse Urkdag SGF 2019

2019, september: Diadynamische stroom bij Herpes Zoster, verdwenen behandeling

2019, november: Wie was dr. Johann Mezger?

2019, december: Een terugblik met visie naar de toekomst. Studiedag SGF 2019. Een impressie

2020, februari: Geneeskundige kamergymnastiek

2020, maart: Iontoforese, een verdwenen behandeling of nieuwe opmars?

2020, april: Feminisering in de fysiotherapie?

2020, mei: Aankondiging Jaarlijkse Urkdag op 25 september 2020

2020, juni: Drieluik collectie apparatuur Nederlands erfgoed Fysiotherapie. Collectie ademhalingstherapie en pandemie. Deel 1

2020, juli: Zanderinstituten in Nederland, de nieuwste rage in 1900

2020, september: Drieluik collectie apparatuur Nederlands erfgoed Fysiotherapie. Collectie curiositeiten in de fysiotherapie. Deel 2

2020, oktober: Drieluik collectie apparatuur Nederlands erfgoed Fysiotherapie. Behandeling van poliomyelitis met Arsonvalisatie. Een nieuw wondermiddel. Deel 3

2020, november: Dag van de geschiedenis van de Fysiotherapie 2020. Toekomst fysiotherapie … vooruitblikken met een historische bril

2020, december: Oral History, een SGF project

2020, december: Interview met Wim Schoemans. ‘In bibliotheken kom je zoveel meer tegen’

2021, februari: De geschiedenis van de specialistenverenigingen in de fysiotherapie

2021, maart: SGF Witness Seminars, een bijzondere oral history

2021, april: SGF Witness Seminars, oproep

2021, mei: Historie van de ontwikkeling van de bindweefseldiagnostiek (Cees Tjeerdema)

2021, mei: Reflectie op bindweefselmassage in de fysiotherapie. Deel 1

2021, mei: Reflectie op bindweefselmassage in de fysiotherapie. Deel 2

2021, juni: Aankondiging Dag van de fysiotherapie geschiedenis

2021, september: Bio-bibliografieën. Wie was Evert Minkman?

2021, november: De rol van de fysiotherapeut bij de Paralympics

2021, december: Dag van de geschiedenis van de Fysiotherapie 2021. Een terugblik met visie naar de toekomst

2022, maart: Afscheid-seminar Henk Mohr

 

Overige artikelen

Ritmeester Pahud en zijn zorg voor militaire oorlogsslachtoffers. E.J. Vinkhuyzen, SGF (2022) april

Geschiedenis van de manuele therapieNVMT Magazine 2 (2021)

De historie van de revalidatiecentra in NederlandNederlands tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) (2020) april

Tijdlijn ontwikkelingen op gebied van revalidatieNederlands tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) (2020) april

Kerstboodschap van Wim Schoemans tijdens de Kerstlunch op het Trefpunt Medische Geschiedenis, 2019

De opkomst van de fysiotherapie in Nederland in vogelvluchtPhysios 3 (2019)

De Gouden Eeuw van de fysiotherapieFysioTopics magazine 4 (2019)

Geschiedenis van de fysiotherapie

Tijdlijn 125 jaar Fysiotherapie (pdf)

Nieuws

Medico Mechanische gymnastiek

Biografieën van gewone en ongewone fysiotherapeuten en andere zaken

Historische beelden

LINKS Geschiedenis en Erfgoed

Contact

 

Steun ons met een DONATIE