Drenkelingen


De geschiedenis van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen heeft veel facetten, waaronder die van de medische geschiedenis niet de minst belangrijkste is. De publicaties van de Maatschappij zijn een rijke bron voor de bestudering van het denken over leven, dood en schijndood, de fysiologie van de ademhaling en de praktijk van de reanimatie en beademing.
Het grootste deel van de rijke historische bibliotheek van de Maatschappij staat opgesteld in het Trefpunt. Daarin bevinden zich de reeks Tabellarische overzigten van alle gevallen van schijndoode drenkelingen, gestikten en gehangenen, bekroond door de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, samengesteld door de medicus Jan Adriaan Kool (1794-1880) die optrad als 'directeur-consulent'  van de Maatschappij. De 3.477 drenkelingen die hierin worden opgesomd kan men raadplegen in de volgende database. Van alle drenkelingen bestaat een uitvoeriger beschrijving. Binnenkort kan men die tegen vergoeding van de kosten opvragen bij het Trefpunt.

Zoekformulier

Zoekresultaat

Steun ons met een DONATIE