Collecties


Bibliotheek

Het Trefpunt beheert ruim 2.000 meter boeken en is daarmee de grootste medische en medisch-historische bibliotheek met een open opstelling van alle collecties. De deelcollecties worden beheerd door curatoren. Het Trefpunt heeft een vrijwel volledige verzameling Nederlandse medische tijdschriften, bij voorkeur ongebonden, dus mét de omslagen en reclamepagina's die bij het binden gewoonlijk verloren gaan. De collectie medisch-historische periodieken bevat alle belangrijke vaktijdschriften uit de jaren dat zij in fysieke, niet-digitale vorm verschenen. De tijdschriften zijn afkomstig uit onder meer het Erasmus MC, de Medisch-Farmaceutische Bibliotheek van het Ziekenhuis Leyenburg, het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, de KNMG-bibliotheek en het Koninklijk Instituut voor de Tropen.

Catalogus

De boekencollecties in het Trefpunt zijn toegankelijk gemaakt via een gemeenschappelijke catalogus.
De aanwezige tijdschriften zijn geïnventariseerd in een viertal lijsten die men als pdf kan raadplegen.

 1. Nederlandse medische tijdschriften
 2. Buitenlandse medische tijdschriften
 3. Medisch-historische tijdschriften
 4. Overige vaktijdschriften

Deelcollecties

De bibliotheek van het Trefpunt bevindt zich op vier hoofdlocaties.

 • Foksdiep 2 etage: verpleging en verzorging (SHVB)
 • Foksdiep 4 begane grond: deelcollecties geneeskunde (SCME)
 • Foksdiep 4 etage: buitenlandse medische tijdschriften
 • Foksdiep 6: farmacie en farmaciegeschiedenis (SFE)
 • Foksdiep 8 begane grond: medische geschiedenis (SCME)
 • Foksdiep 8 etage
  1. medische proefschriften en academische redes, medisch-historische tijdschriften (SCME)
  2. Nederlandse medische tijdschriften en seriewerken, medische reprints (SCME)
  3. fysiotherapie en geschiedenis fysiotherapie (SGF)
 • Foksdiep 10 etage
  1. oude medische werken, collectie ELMA, drenkelingenbibliotheek (SCME)
  2. KNMG-bibliotheek, Bibliotheca Medica Neerlandica 1875-1975

Curatoren

In alfabetische volgorde van de vakgebieden / thema's die zij beheren.

 • Leen Quak
  Academische redes
  Leen (L.A.) Quak
  specialist ouderengeneeskunde niet-praktiserend
 • Wiebe Meijer
  Algemeen
  Wiebe (W.W.) Meijer
  internist niet-praktiserend
 • Jan Nassy
  Algemeen
  Jan (J.J.) Nassy
  arts niet-praktiserend
 • Arie Ruitenbeek
  Algemeen
  Arie (A.) Ruitenbeek
  arts niet-praktiserend
 • Marten van Wijhe
  Anesthesiologie
  Marten (M.) van Wijhe
  anesthesioloog niet praktiserend
 • Jan Siepert
  Anesthesiologie
  Jan (J.A.) Siepert
  anesthesioloog
 • Rob Versteeg
  Antiquariaat
  Rob (R.) Versteeg
  huisarts niet-praktiserend
 • Gert Prins
  Antiquariaat (medisch)
  Gert (G.P.C.) Prins
  huisarts niet-praktiserend
 • André Weel
  Arbeids-bedrijfsgeneeskunde
  André (A.N.H.) Weel
  bedrijfsarts en epidemioloog
 • Frits Schuitemaker
  Basisvakken
  Frits (F.J.) Schuitemaker
  internist-intensivist
 • Evert Theunissen
  Chirurgie
  Evert (E.B.M.) Theunissen
  chirurg niet-praktiserend
 • Anno van der Tol
  Chirurgie
  Anno (A.) van der Tol
  chirurg niet-praktiserend
 • William Faber
  Dermatologie
  William (W.R.) Faber
  emeritus hoogleraar tropische dermatologie UVA
 • Auguste Glastra
  Dermatologie
  Auguste (A.) Glastra
  dermatoloog niet-praktiserend
 • Erik Jan Tjalsma
  Diergeneeskunde
  Erik Jan (E.J.) Tjalsma
  dierenarts
 • Timo Bolt
  Erasmus MC-collectie
  Timo (T.C.) Bolt
  universitair hoofddocent medische geschiedenis Erasmus MC
 • Wim Rakhorst
  Farmacie
  Wim (W.) Rakhorst
  curator farmacie
 • Hittjo Kruyswijk
  Filosofie en ethiek
  Hittjo (H.H.) Kruyswijk
  cardioloog niet-praktiserend en historicus
 • Carlo Knüppe
  Huisartsgeneeskunde
  Carlo (C.R.A.M.) Knüppe
  huisarts niet-praktiserend
 • Arie Berghout
  Interne geneeskunde
  Arie (A.) Berghout
  internist niet-praktiserend
 • Louis Verschoor
  Interne geneeskunde
  Louis (L.) Verschoor
  internist niet-praktiserend
 • Jaap Mulder
  Kindergeneeskunde
  Jaap (J.C.) Mulder
  kinderarts niet-praktiserend
 • Jos Wielders
  Klinische chemie
  Jos (J.P.J.M.) Wielders
  klinisch chemicus
 • Elly Bruijns
  Klinische geriatrie
  Elly (E.) Bruijns
  klinisch geriater niet-praktiserend
 • Kees Graamans
  KNO
  Kees (K.) Graamans
  KNO niet-praktiserend
 • Gerda ten Cate
  Medische geschiedenis
  Gerda (G.) ten Cate
  oud-medewerker medische bibliotheek
 • Huib van Dis
  Medische psychologie
  Huib (H.) van Dis
  medisch psycholoog niet praktiserend
 • Rob Groen
  Neurochirurgie
  Rob (R.J.M.) Groen
  hoogleraar neurochirurgie UMCG
 • Ernst Koppejan
  Neurologie-psychiatrie
  Ernst (E.H.) Koppejan
  neuroloog niet-praktiserend
 • Frans Ros
  Oogheelkunde
  Frans (F.E.) Ros
  oogarts niet-praktiserend
 • Matthijs Somford
  Orthopedie
  Matthijs (M.P.) Somford
  orthopedisch chirurg
 • Wim Mulder
  Oude drukken
  Wim (W.) Mulder
  oud museumconservator
 • Joris Hage
  Plastische chirurgie
  Joris (J.J.) Hage
  plastisch chirurg
 • Gert-Jan van der Struys
  Proefschriften
  Gert-Jan (G.J.) van der Struys
  huisarts niet-praktiserend
 • Evelien Storchi
  Public Health
  Evelien (E.) Storchi
  arts M&G niet-praktiserend
 • Kees Simon
  Radiologie
  Kees (K.J.) Simon
  radioloog niet-praktiserend
 • Frans Zonneveld
  Radiologie
  Frans (F.W.) Zonneveld
  emeritus hoogleraar medische beeldvormende technieken
 • Peter van Hamond
  Tandheelkunde
  Peter (P.) van Hamond
  tandarts niet-praktiserend
 • Marga Spil
  Tijdschriften
  Marga (M.H.C.) Spil
  historisch onderzoeker
 • Wouter Blitz
  Urologie
  Wouter (W.) Blitz
  uroloog niet-praktiserend
 • Mark Vierhout
  Verloskunde-gynaecologie
  Mark (M.E.) Vierhout
  gynaecoloog niet-praktiserend
 • Wout de Boer
  Verzekeringsgeneeskunde
  Wout (W.E.L.) de Boer
  verzekeringsarts

Documentatie

Over een groot aantal onderwerpen zijn dossiers opgebouwd met historische documenten, onderzoeksverslagen, notities, overdrukken en fotokopieën. Informeer bij de beheerder (info@tmgn.nl).

Archieven

Persoonlijke archieven en archieven van medische organisaties en instellingen worden in het Trefpunt alleen opgenomen wanneer zij relevant zijn voor toekomstig medisch-historisch onderzoek. Archieven die voldoen aan de eisen van een openbare archiefinstelling worden zo mogelijk daaraan overgedragen.
In de collectie zijn de persoonlijke archieven opgenomen van o.a.:

 • Prof.dr. Isidore Snapper (1889-1973)
 • Prof.dr. Maurits Frenkel (1919-2013)
 • Prof.dr. Pieter Jacobus Klopper (1929-2007)
 • Prof.dr. Henricus Adrianus Petrus Canisius Oomen (1902-1986)

Erfgoed

De SCME wil zelf geen museale collectie opbouwen. Daarvoor zijn de officiële musea bestemd, in het bijzonder het Museum Boerhaave en de universiteitsmusea in Utrecht en Groningen. De collectie medische instrumenten in het Trefpunt is vooral bedoeld voor 'hands-on' medisch onderwijs en demonstraties tijdens de rondleiding van bezoekers.

 

In het Trefpunt bevinden zich de erfgoedcollecties van

 • de Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit (SHVB)
 • de Stichting Farmaceutisch Erfgoed (SFE)
 • de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie (SGF)

De Stichting Centrum Medisch Erfgoed (SCME) biedt onderdak aan de (instrumenten)collecties van enkele medisch-wetenschappelijke verenigingen c.q. medisch-historische werkgroepen.

 • Werkgroep Geschiedenis KNO (KNO)
 • Oogheelkundige Historische Kring (OHK)
 • Werkgroep Geschiedenis van de Radiologie (NVR)
 • Werkgroep Geschiedenis Urologie (NVU)
 • Commissie Catharina Schrader (CCS)

 

Steun ons met een DONATIE