13 september: Bijeenkomst Geschiedenis Medische Psychologie

29 september Bijeenkomst St. Geschiedenis Fysiotherapie Urk-dag

4 oktober: TMGN-cursus 1 (Johannes Heurnius en Vopiscus F. Plempius)