Het Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in Nederland (TMGN) is een voorziening van de Stichting Centrum voor Medisch-historische Documentatie en Medisch Erfgoed (SCME). Deze Stichting is in juni 2013 opgericht met het doel ‘de exploitatie en het beheer van een opstal waarin medisch-historische documentatie en medisch erfgoed wordt ondergebracht ten behoeve van historisch onderzoek en dat kan dienen als atelier voor medisch-historisch onderzoek en trefpunt van belangstellenden in de geschiedenis van de geneeskunde’.

De bedoelde opstal bestaat uit twee bedrijfsgebouwen aan het Foksdiep 4 en 8, 8321 MK Urk. Foksdiep 8 was tot oktober 2016 een zelfstandige unit, bekend als ‘Het Medisch Leesmuseum’. Inmiddels is deze instelling onderdeel van de Stichting, zodat de continuïteit van deze instelling is gegarandeerd. Op beide locaties beschikt de Stichting over uitgebreide bibliotheekruimtes, vergaderunits, werk- en studieplekken, een grote colloquiumzaal voor cursussen en presentaties, een aantal vitrinekasten, opslagruimtes, en verschillende ondersteunende faciliteiten.

De Stichting werkt nauw samen met enkele instellingen die in de naastgelegen bedrijfsgebouwen aan het Foksdiep zijn ondergebracht: de Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit (Foksdiep 2) en De Eenhoorn – Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed (Foksdiep 6) en. De vier bedrijfsunits zijn daarmee een centrum voor de beoefening van alle vakken die op de noemer van de medische geschiedenis s.l. kunnen worden gebracht: de geschiedenis van de geneeskunde en gezondheidszorg, de verplegende en verzorgende beroepen, de tandheelkunde, de diergeneeskunde, de fysiotherapie (Stichting Geschiedenis Fysiotherapie), de verloskundigen (Catharina Schrader Stichting), etc. Het Foksdiep is tevens de werkbasis van de Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis (NVMG).

Medisch-historische onderzoekers en geïnteresseerden vinden aan het Foksdiep 2-8 op Urk een trefpunt voor de medische geschiedenis in Nederland.

De Stichting is geheel afhankelijk van de financiële bijdragen van begunstigers, subsidies en legaten. U kunt ons steunen als vriend (€ 25 p/j), als mecenas (€ 100 p/j), door adoptie van een boekenplank (€ 50) of boekenkast (€ 250), en door een financiële of materiële schenking. De Stichting heeft de Culturele ANBI-status, zodat schenkingen fiscaal zeer gunstig kunnen worden gergeld. Vrienden en mecenassen krijgen voorrang bij aankoop van doubletten uit onze verzameling.

Download onze Prospectus (PDF)!